Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Vårda Företaget

Här anmäler du skador som täcks av försäkringarna som ingår i försäkringspaketet Vårda Företaget.

Vilka försäkringar du omfattas av framgår av ditt försäkringsbrev.

Information & skadeblanketter

Försäkringar som ingår i paketet Vårda Företaget kan vara livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och försäkring för allvarlig sjukdom. Du hittar skadeblanketter för varje försäkring på denna sida.

Vi värnar om din integritet och ber dig därför skicka in din anmälan per post.

Mer om Sjukvårdsförsäkringen

Hitta mer information, kontaktuppgifter, frågor & svar, samt webbformulär för digital kontakt:

Sjukvårdsförsäkring

Om du har vår Sjukvårdsförsäkring och behöver rådgivning, planerad vård eller vill ansöka om ersättning för utlägg kan du få hjälp här.

Med vår Sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Vi bokar tid för operation eller specialistvård så att du slipper långa vårdköer.

Få hjälp och ansök om ersättning

Skicka anmälan till

Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Livförsäkring - vid dödsfall

Anmäl dödsfallet genom att ladda ner och fylla i dödsfallsanmälan.

Har dödsfallet inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (förnyelsedag) skickar du anmälan till Movestic. Har dödsfallet inträffat efter huvudförfallodagen 2018 skickar du istället din anmälan till Nordeuropas externa skadeavdelning – Sedgwick.

Försäkringens huvudförfallodag framgår av det individuella försäkringsbrevet.

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

Telefon: 011-15 70 53
Mejl: skade@movestic.se

Se förköpsinformation & villkor

Skadeanmälan Livförsäkring (PDF)

Skicka anmälan till

Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Förköpsinformation & villkor

Olycksfallsförsäkring

Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

Vill du anmäla en skada som inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (din förnyelsedag) anmäler du skadan till Movestic. Har skadan inträffat efter din huvudförfallodag 2018 kontaktar du Nordeuropas externa skadeavdelning- Sedgwick. Försäkringen huvudförfallodag framgår av ditt försäkringsbrev.

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

Telefon: 011-15 70 53 
Mejl: skade@movestic.se

Skadeanmälan vid sjukdom och olycksfall (PDF)

Skicka anmälan till

Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60

Kritisk sjukdom

Här kan du ladda ner skadeanmälan vid kritisk sjukdom. Fyll i blanketten och skicka in till oss per post.

Skadeanmälan Kritisk sjukdom (PDF)

Skicka anmälan till

Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Förköpsinformation & villkor

Sjukavbrott

Här kan du ladda ner skadeanmälan vid sjukavbrott. Fyll i blanketten och skicka in till oss per post.

Skadeanmälan sjukavbrott (PDF)