Hoppa till innehållet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Vårda Företaget

Här anmäler du skador som täcks av försäkringarna som ingår i försäkringspaketet Vårda Företaget.

Information & skadeblanketter

Försäkringar som ingår i paketet Vårda Företaget kan vara livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och försäkring för allvarlig sjukdom. Du hittar skadeblanketter för varje försäkring på denna sida.

Vilka försäkringar du omfattas av framgår av ditt försäkringsbrev.

Sjukvårdsförsäkring

Om du har vår Sjukvårdsförsäkring och behöver rådgivning, planerad vård eller vill ansöka om ersättning för utlägg kan du få hjälp här.

Med vår Sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Vi bokar tid för operation eller specialistvård så att du slipper långa vårdköer.

Mer om Sjukvårdsförsäkringen

Hitta mer information, kontaktuppgifter, frågor & svar, samt webbformulär för digital kontakt:

Läs mer om vårdgarantiSe förköpsinformation och villkor

Livförsäkring - vid dödsfall

Anmäl dödsfallet genom att ladda ner och fylla i dödsfallsanmälan.

Har dödsfallet inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (förnyelsedag) skickar du anmälan till Movestic. Har dödsfallet inträffat efter huvudförfallodagen 2018 skickar du istället din anmälan till oss.

Försäkringens huvudförfallodag framgår av det individuella försäkringsbrevet.

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

Telefon: 011-15 70 53
E-post: skade@movestic.se

Se förköpsinformation & villkor

Skicka anmälan till:

skador@gjensidige.se
eller
Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Olycksfallsförsäkring

Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

Vill du anmäla en skada som inträffat före försäkringens huvudförfallodag 2018 (din förnyelsedag) anmäler du skadan till Movestic. Har skadan inträffat efter din huvudförfallodag 2018, skickar du din anmälan till oss. Försäkringen huvudförfallodag framgår av ditt försäkringsbrev.

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

Telefon: 011-15 70 53 
E-post: skade@movestic.se

Skicka anmälan till:

skador@gjensidige.se
eller
Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Förköpsinformation & villkor

Allvarlig sjukdom

Skicka anmälan till:

skador@gjensidige.se
eller
Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Här kan du ladda ner skadeanmälan vid allvarlig sjukdom. Fyll i blanketten och skicka in till oss per e-post eller per post.

Sjukavbrott

Skicka anmälan till:

Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Förköpsinformation & villkor

Här kan du ladda ner skadeanmälan vid sjukavbrott. Fyll i blanketten och skicka in till oss per post.