Rätt vård snabbt med sjukvårdsförsäkringens vårdgaranti

Vi samarbetar med ett rikstäckande nätverk av godkända vårdinstanser och med flera av de stora leverantörerna inom privat sjukvård.

Har du en remiss?

Om du har en försäkring som gäller efter remiss, kontakta oss efter att du fått remissen.

Så ansöker du om ersättning

Självrisken som du betalar till vårdgivaren kan du inte få tillbaka. Däremot ersätts i vissa fall hjälpmedel, hemservice, resor, logi och en del andra utlägg. Observera att det endast är kostnader som i förväg godkänts av vårdplaneringen som kan ersättas.

Detta betalar du

Om du har försäkring med självrisk, betalar du självrisken själv vid första läkarbesöket. Vilken självrisk du har framgår av försäkringsbeskedet.

Bas, Lagom eller Plus?

Försäkringens omfattning styr vilken hjälp du kan få. Detaljerad information om vad som gäller för de olika nivåerna hittar du här.

Avboka

Om du måste avboka din tid - använd dig av länken du fick i ditt boknings-sms. Om du inte har fått eller kan använda länken ring 020-40 80 80. Avbokningen måste göras senast 24 timmar före din inbokade tid. Operation måste avbokas minst tre dagar innan. Om du uteblir från bokat besök måste vi debitera dig för hela vårdkostnaden.

Tips och råd

1177.se finns mängder av matnyttig information. Du får hälsotips och kan läsa mer om till exempel infektioner, allergier, läkemedel, hormoner, cancer, stroke och värk.

Så gäller försäkringen

Försäkringen gäller för besvär som uppstår efter att du tecknat försäkringen. Du måste ha varit symtomfri i minst 2 år för att få hjälp med besvär som du haft symtom på tidigare. Ytterligare några undantag finns. Läs mer om dem i villkoren. Vänd dig till den offentliga vården om försäkringen inte omfattar det vårdbehov som du har.

Information till vårdgivare

Faktura

Skicka faktura för sjukvårdsförsäkringen tillsammans med ett komplett underlag per patient till:

SOS International A/S, Filial Sverige
Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg
Du kan också mejla till vardplanering@gjensidige.se

Fakturaunderlag

Operationsförfrågan

Skicka operationsförfrågan tillsammans med medicinskt underlag till:

SOS International A/S, Filial Sverige
Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg

Alternativt skicka via Boka Doktorn.
För frågor gällande operationer och annan vård välkommen att ringa
08-5463 5990

Operationsförfrågan