Navigation, sök och inloggning

d0debb

Mer om sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring finns i tre olika nivåer. Bas, Lagom eller Plus. Du kan även välja mellan olika självrisknivåer. Väljer du en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

*Du måste vara frisk och kunna utföra ditt arbete utan undantag. Du får inte ta emot ersättning från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga. 

Sjukvårdsförsäkring Bas

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 10 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 21 dagar
 • Second och Third Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård

Sjukvårdsförsäkring Lagom

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med öppen och sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 25 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 60 dagar
 • Second och Third Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller Psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Fysioterapi, Naprapat, Kiropraktor, max 10 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 10 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Sjukvårdsförsäkring Plus

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med öppen och sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 40 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 120 dagar
 • Second Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller Psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Fysioterapi, Naprapat, Kiropraktor, max 10 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 10 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • Receptbelagda läkemedel
 • Familjeservice, max 10 timmar
 • Akupunktur, max 5 gånger
 • Osteopat, max 15 gånger
 • Dietist, max 5 gånger
 • Missbruksavvänjning, (vid företagsbetald försäkring för minst 10 anställda) max 140 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Frågor och svar

 • För att snabbare få specialistvård och slippa de offentliga vårdköerna. I det offentliga kan du få vänta upp till 90 dagar innan du får träffa en specialistläkare. Vänligen se frågan angående vår vårdgaranti längre ner.

 • Alla fullt arbetsföra personer mellan 16-66 år kan teckna vår sjukvårdsförsäkring.

 • Köp försäkring direkt på webben eller ring till oss så hjälper vi dig. Telefonnummer 0771-326 326.

 • Sjukvårdsförsäkringen gäller för behandling i Sverige och Sjukvårdsförsäkring Plus omfattar även sluten vård i Norden.

 • Försäkringen ger dig möjlighet att få träffa privata vårdgivare och specialister om du har ett besvär eller tillstånd som kräver planerad specialistvård. Upptäcker du t ex en knöl i bröstet eller skadar ditt knä, tar du kontakt med våra sjuksköterskor som snabbt bokar in dig för utredning och behandling.

 • När du tecknar försäkring kan du välja vilken självrisk du vill ha. Självrisken påverkar premien på försäkringen. Du betalar självrisken till vårdgivaren vid ditt första vårdbesök alternativ vid andra besöket om du valt en högre självrisk. Därefter blir det inga mer kostnader för dig i ärendet.

 • Vi garanterar dig läkarbesök inom 8 arbetsdagar och operation inom 18 arbetsdagar.

 • Försäkringen gäller inte vid akut vård och lättare infektioner. Då ska du vända dig till akutmottagning eller Vårdcentral. Vissa andra undantag finns för bl.a. medfödda sjukdomar, för mer information vänligen se försäkringsvillkoren.