Hoppa till innehållet

Frågor och svar om din sjukvårds­försäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Frågor och svar

För att snabbare få specialistvård och slippa de offentliga vårdköerna. I det offentliga kan du få vänta upp till 90 dagar innan du får träffa en specialistläkare. Vi garanterar dig läkarbesök inom 8 arbetsdagar och operation inom 18 arbetsdagar.

Alla fullt arbetsföra personer mellan 16-66 år kan teckna vår sjukvårdsförsäkring.

Köp sjukvårdsförsäkring direkt på webben eller ring till oss på 0771-326 326 så hjälper vi dig.

Sjukvårdsförsäkringen gäller för behandling i Sverige och Sjukvårdsförsäkring Plus omfattar även sluten vård i Norden.

Försäkringen ger dig möjlighet att få träffa privata vårdgivare och specialister om du har ett besvär eller tillstånd som kräver planerad specialistvård. Upptäcker du t ex en knöl i bröstet eller skadar ditt knä, tar du kontakt med våra sjuksköterskor som snabbt bokar in dig för utredning och behandling. 

Försäkringen gäller för besvär som uppstår efter att du tecknat försäkringen. Du måste ha varit symtomfri i minst 2 år för att få hjälp med besvär som du haft symtom på tidigare. Ytterligare några undantag finns. Läs mer om dem i villkoren. Vänd dig till den offentliga vården om försäkringen inte omfattar det vårdbehov som du har.

När du tecknar försäkring kan du välja vilken självrisk du vill ha. Självrisken påverkar premien på försäkringen. Du betalar självrisken till vårdgivaren vid ditt första vårdbesök alternativ vid andra besöket om du valt en högre självrisk. Därefter blir det inga mer kostnader för dig i ärendet.

Vi garanterar dig läkarbesök inom 8 arbetsdagar och operation inom 18 arbetsdagar.

Ring Vårdplaneringen på 020-40 80 80 när du behöver boka tid för planerad vård eller önskar rådgivning. Vi har öppet kl. 8.00 - 17.00.

Om du befinner dig utomlands, ring +46 (0) 920 50 00 14.

Ja, resor ersätts i samband med ersättningsbar vård om avståndet överstiger 10 mil.

Försäkringen gäller inte vid akut vård och lättare infektioner. Då ska du vända dig till akutmottagning eller vårdcentral. Vissa andra undantag finns för bl a medfödda sjukdomar, för mer information se försäkringsvillkoren.

Nej, vi har inget remisskrav för besök till läkare. Däremot kräver vissa moment i försäkringen remiss från läkare, t ex psykolog, dietist, och akupunktur.

Ja, det kan du. Våra sjuksköterskor ställer frågor om dina besvär när du ringer in till oss och avgör sedan om det är fysioterapi som är bäst för dig eller om läkartid behövs bokas för en eventuell röntgenundersökning.

Nej, det omfattas inte av sjukvårdsförsäkringen.

Nej, vi ersätter inte patientavgifter från den offentliga vården eller läkemedel som du köper på apoteket. Men med sjukvårdsförsäkring Plus kan du få ersättning för läkemedel i samband med operation.

Nej, alla besök ska vara förhandsgodkända av vårdplaneringen.

Nej, du måste alltid kontakta oss först om du vill använda din sjukvårdsförsäkring. Vår Vårdplanering bedömer ditt behov och vilken vårdgivare som är bäst för dig att träffa inom vårt nätverk. Vi bokar in ett besök åt dig alternativt ger dig en så kallad besöksbiljett vi sms så du själv kan logga in och boka en tid som passar dig.

Vi har samarbetsavtal med många privata vårdgivare och de större privata aktörerna över hela landet. Vi är noga med att alltid kvalitetssäkra våra vårdgivare och säkerställa att de är de allra bästa inom sitt specialistområde. Vi utvärderar och förnyar löpande vårt nätverk och kan givetvis teckna nya samarbeten med duktiga privata vårdgivare om behov finns.