Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Läs mer om Gjensidige

Här får du veta hur Gjensidige i Norge och Sverige hänger ihop och vi berättar också lite mer detaljerat kring koncession och tillsyn.

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384. Postadress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial Box 3031 103 61 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 108 B, Stockholm.
www.gjensidige.se

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, är en filial till Gjensidige Forsikring ASA med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Koncession och tillsyn

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet och har beviljad koncession för en rad försäkringstyper.
Läs mer här.

Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Läs mer här. Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm Tel: 08-787 80 00.