NE_GS

Gjensidige förvärvar Nordeuropa och stärker därmed sin position på företagsmarknaden

Publicerade: 17.3.2021  |  Senast uppdaterad: 17.3.2021

Den 16 mars, förvärvade Gjensidige MGA Insurance Holding med tillhörande dotterbolag Nordeuropa Försäkring AB, Nordeuropa Liv & Hälsa AB och Nordeuropa Forsikring AS.  

Förvärvet understryker Gjensidiges strategi och ambition att växa på företagsförsäkringsmarknaden 

– Nordeuropa har en stark position bland förmedlarna på den svenska marknaden och har genom åren byggt upp en portfölj av betydande storlek. Genom förvärvet får Gjensidige möjlighet att växa inom flera intressanta områden, bland annat SME på företag och inom vissa livprodukter, samt ta del av försäkringslösningar som Nordeuropa skapat tillsammans med olika partners, säger Aysegul Cin, VDGjensidige Försäkring. 

Med Gjensidige som ny ägare fortsätter Nordeuropa att driva verksamheten som tidigare. Det innebär att varumärket Nordeuropa bibehålls och att bolaget fortsatt ska verka som en aktör på den svenska företagsförsäkringsmarknaden, med ett erbjudande mot försäkringsförmedlare.  

– Gjensidige är ett finansiellt starkt bolag med gedigen erfarenhet, vilket är en trygghet för Nordeuropas fortsatta expansion, säger Erik Enkullen, VDNordeuropa Försäkring. 

Medarbetare på Nordeuropa ska fortsätta att förnya kunder och lämna offerter på förfrågningar som tidigare.  

– Gjensidiges övergripande avsikt med förvärvet är att fortsätta driva verksamheten under varumärket Nordeuropa. Tillsammans med teamet på Nordeuropa kommer vi inleda arbetet med att etablera en bra driftsmodell för Nordeuropa i Sverige och hitta synergier mellan bolagen. Målet är att säkerställa att vi drar nytta av varandras styrkor och tillsammans fortsätter leverera ett bra erbjudande till mäklarna på företagsmarknaden, säger Johan Kjellberg, Chef Företag, Gjensidige Försäkring. 

Kort om Nordeuropa

Nordeuropa erbjuder riskförsäkringar inom liv och sak och förmedlar försäkringslösningar till mäklare, små- och medelstora företag och andra organisationer. Bolaget har även ett antal försäkringslösningar och samarbeten med olika partners. Nordeuropa har 30 medarbetare och kontor i Oslo och Stockholm.