Åtta av tio tror risken för vattenskada är störst i äldre hus

Publicerade: 29.4.2021  |  Senast uppdaterad: 29.4.2021

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i som inträffar i bostäder. Men det är få svenskar som är oroliga över att drabbas och om de skulle drabbas tror de att risken är störst i äldre fastigheter. Det visar en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

Varje år drabbas ungefär 100 000 bostäder av vattenskador.

Vattenskador i hemmet är något man vill undvika i största möjliga mån. Om man har otur och vattenskadan visar sig omfattande så kan det innebära rätt omfattande renoveringsbehov. Återställandet kan dessutom ta relativt lång tid eftersom det är viktigt att säkerställa att skadan verkligen torkat ur, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Sverige.

Det är bara 6 procent av svenskarna som är oroliga
över att drabbas av vattenskada i hemmet. De flesta, 67 procent, uppger i en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo, att de inte känner oro för att drabbas.

Den stora majoriteten av de som deltagit i undersökningen, 79 procent, tror att det är störst risk för vattenskador i äldre fastigheter, motsvarande siffra för nyare fastigheter är 8 procent och övriga 13 procent är osäkra.

Det är förståeligt att man tänker att risken är större i äldre fastigheter, men det behöver faktiskt inte alltid stämma. Vi ser att antalet skador i nyare fastigheter ökar och det beror på att nyare hus ofta har fler tekniska lösningar i framförallt kök. Fler maskiner är idag kopplade direkt till vatten, som kaffemaskiner, ismaskiner och liknande. Ofta är också fler maskiner inbyggda så att det blir svårare att upptäcka läckage, säger Karolin Bernås.

Topp 3Här tror svenskarna att det sker flest vattenskador:

  • Badrum, 43%
  • Kök, 36%
  • Tvättstuga, 11%

Det stämmer att kök och badrum är de vanligaste rummen i hemmet när det kommer till vattenskador. Ett tips för att minska risken i kök är att ha så kallade droppskydd under diskmaskin och kyl- och frys, eftersom du då snabbare kan upptäcka om det skulle uppstå en läcka. Det är också smart att installera en vattenbrytare, något som innebär en viss kostnad, men som har potential att spara större värden eftersom den ger ett bra skydd mot just vattenskador. När det gäller badrum är ett enkelt tips att regelbundet rensa golvbrunnen, säger Karolin Bernås.

Går du i renoveringstankar?

Försäkringsbolagen och branschorganisationerna har tagit fram en gemensam broschyr med information om vad du ska tänka på och begära av din hantverkare för att alla regler ska uppfyllas, den hittar du vattenskadecentrum.se.

*Om undersökningenGjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande riskundersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

 

För mer information välkommen att kontakta:

Tina Halldén, kommunikatör & pressansvarig, Gjensidige Försäkring Sverige 
E-post: tina.hallden@gjensidige.se 
Tel: 076 855 24 21

Karolin Bernås, skadechef, Gjensidige Försäkring Sverige 
E-post: karolin.bernas@gjensidige.se
Tel: 070 729 05 54

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på gjensidige.se