Hoppa till innehållet

Gjensidige Sverige är topp tre bäst på hållbarhet

Gjensidige är ett av endast tre sakförsäkringsbolag i Sverige som får grönt ljus i Söderberg & Partners årliga hållbarhetsrapport.

I Trafikljusrapporten visualiseras resultaten genom att de analyserade bolagen antingen rött, gult eller grönt ljus. I år har totalt 20 sakförsäkringsbolag analyserats, men det var bara tre som fick grönt ljus av Söderberg & Partners. Gjensidige Sverige är ett av de bolagen – enligt trafikljusrapporten är vi med andra ord topp tre bäst i Sverige på hållbarhet!

Såhär skriver Söderberg & Partners om hållbarhet inom just sakförsäkringsbolag:

Syftet med hållbarhetsanalysen av sakförsäkringsbolag är att undersöka hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor. När klimatförändringens effekter på försäkringsbranschen blir alltmer påtagliga behöver försäkringsbolagen agera. Den totala ekonomiska kostnaden för naturkatastrofer globalt mellan 2005–2015 uppskattas till uppåt 1,3 trillioner dollar. Dessa extrema händelser är ofta svåra att förutspå, vilket medför en stor risk för sakförsäkringsbolagen. Vår analys bedömer hur sakförsäkringsbolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten om sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete från Söderberg & Partners.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.