Hoppa till innehållet
Ung man vid datorn hemma

Bara sju av tio svenskar har koll på vad som ingår i hemförsäkringen

De allra flesta i Sverige har en hemförsäkring, men kunskapen om vilket skydd som faktiskt ingår i försäkringen är inte lika utbrett. Så många som 31 procent av svenskarna saknar full insikt i vilken typ av händelser som täcks av hemförsäkringen. Det visar en undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo. 

Idag är det 3,5 procent av svenskarna, eller motsvarande drygt 400 000 personer, som saknar hemförsäkring. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring.

– Den som inte har en hemförsäkring går miste om ett viktigt grundskydd. Hemförsäkringen är en fantastisk konstruktion, men tyvärr verkar inte alla känna till att den innehåller så mycket. En konsekvens av det kan bli att man inte ser hela värdet av den och i värsta fall väljer bort försäkringen. Det är allvarligt eftersom man då står helt utan skydd om det händer något, säger Markus Ljungblad, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Nästan en tredjedel av svenskarna (31 procent) har en felaktig bild av vad som ingår i hemförsäkringen, enligt en ny undersökning*. I undersökningen fanns det tre svarsalternativ med exempel på händelser som inte ingår i hemförsäkringens skydd, resterande omfattas i skyddet.

Inträffad händelse/situationTror skyddet ingårVad som ingår i hemförsäkringen
Skada vid överfall 31 %Ingår
Ersättning för stulna saker vid inbrott93 %Ingår
Inkomstersättning vid allvarlig/långvarig sjukdom6 %Ingår inte
Ersättning för förlorade saker vid brand i hemmet94 %Ingår
Ersättning vid olycksskador, t ex att man halkar och bryter benet 25 %Ingår inte
Kostnad för glasruta som ens barn råkat kasta en felriktad boll igenom 56 %Ingår
Rättsskydd vid juridiska tvister 45 %Ingår
Ersättning för skador/sjukdomar som ens barn drabbats av utanför skoltid45 %Ingår
Repa på annan persons bil som man oavsiktligt orsakat16 %Ingår
Skada/akut sjukdom på utlandsresa 44 %Ingår
Olycksfall på utlandsresa47 %Ingår
Sjukhusvård vid akut sjukdom på utlandsresa45 %Ingår
Sjuktransport med flyg hem till Sverige, vid behov, vid olycka/sjukdom på utlandsresa35 %Ingår

De allra flesta vet att hemförsäkringen ger ersättning för stulna saker vid inbrott och förlorade värden vid brand i hemmet. De flesta har också koll på att hemförsäkringen inte täcker inkomstersättning vid allvarlig eller långvarig sjukdom. Däremot tror 14 procent att hemförsäkringen ger ersättning för skador eller sjukdomar som ens barn drabbats av utanför skoltid och en fjärdedel (25 procent) tror att ersättning vid olycksskador omfattas av hemförsäkringen.

– Det är viktigt att förväntningarna på försäkringen stämmer överens med verkligheten. En del händelser som flera tror täcks av hemförsäkringen kräver en specifik försäkring för att man ska få ett komplett skydd. Exempelvis behövs en barnförsäkring för om något händer utanför skoltid och en olycksfallsförsäkring om man skulle råka ut för en olycka. Samtidigt är det viktigt att också ha koll på vad som ingår så att man inte dubbelförsäkrar sig och betalar onödigt mycket för sitt skydd. Ett tips är att gå in på Konsumenternas Försäkringsbyrås hemsida. De har bra och tydlig information och jämför alla försäkringar på marknaden utifrån från konsumentens perspektiv, säger Markus Ljungblad.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en undersökning som bygger på intervjuer med drygt 1100 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Till Pressrummet