Hoppa till innehållet

Gjensidige stöttar projekt för att få fler att teckna hemförsäkring

Hemförsäkringen ger ett viktigt grundskydd för en mängd olika oförutsedda händelser som kan inträffa, men det är inte alla som har en hemförsäkring i Sverige idag. Så många som 400 000 personer saknar en hemförsäkring. Det vill vi inom Gjensidige ändra på.

Därför är vi med och finansierar Svensk Försäkrings branschgemensamma projekt ”Varför hemförsäkring?”. Målet är att identifiera varför man saknar hemförsäkring och hur vi försäkringsbolag kan bli bättre på att nå dessa grupper.

– Det är helt självklart för oss inom Gjensidige att bidra med det vi kan för det här är en viktig demokratisk fråga. Den som inte har en hemförsäkring står utan skydd om det händer något oväntat och det kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser för den egna privatekonomin. Det är bra att vår branschorganisation driver det här projektet för det viktiga här är inte vilket försäkringsbolag man väljer att teckna sin hemförsäkring hos, utan att man över huvud taget väljer att teckna försäkringen, säger Anders Lundin, som är Sverigechef inom Gjensidige.

Projektets målsättning är att minska andelen oförsäkrade människor i Sverige för att fler ska ha ett grundläggande skydd i form av en hemförsäkring. Det grundläggande försäkringsskyddet i hemför-säkringen består av många delar för den försäkrades trygghet om något oväntat händer. En hemförsäkring är något som samhället förväntar sig att alla tecknar och flera sociala skydd utgår ifrån att en sådan finns.

Initiativet till projektet kom från medlemsföretagen och förberedelserna har pågått sedan sommaren. Dina Försäkringar, Folksam, Gjensidige, If, Länsförsäkringar samt Trygg-Hansa finansierar projektet vars första etapp ska vara avslutad i februari nästa år.

Här kan du läsa mer om projektet.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Till Pressrummet