Hoppa till innehållet
Trafikljus

Gjensidige får grönt hållbarhets­betyg i år igen

Söderberg & Partners publicerar årligen en analys över hur sakförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. I år har totalt 21 sakförsäkringsbolag analyserats utifrån tre av de vanligaste försäkringsgrenarna; företags-, motor-, och transportförsäkring. Gjensidige är ett av nio bolag som har fått grönt betyg i en eller flera av kategorier.

Syftet med Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av sakförsäkringsbolag är att undersöka hur sakförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor och att pressa branschen att utvecklas i positiv riktning när det gäller hållbarhet. I hållbarhetsrapporten visualiseras resultaten genom att de analyserade bolagen antingen får rött, gult eller grönt betyg. Gjensidige är ett av de bolag som får grönt betyg i en eller flera kategorier.

Totalt har Söderberg & Partners analyserat 19 bolag utifrån tre av de vanligaste försäkringsgrenarna; företagsförsäkring, motorförsäkring, och transportförsäkring. Syftet med att dela upp analysen mellan de olika försäkringarna är att få till en rättvis jämförelse mellan bolagen utifrån de olika förutsättningar de har inom de olika produktområdena. Dessutom är målet för Söderberg & Partners att ge mervärde för de kunder som oftast väljer försäkringsbolag inom ett givet produktområde.

I årets analys av sakförsäkringsbolagen får Gjensidige grönt betyg i försäkringsgrenen företagsförsäkring och gult betyg i försäkringsgrenarna motorförsäkring och transportförsäkring.

Motiveringen för Gjensidiges betyg för företagsförsäkring

Gjensidiges koncernmål om minskat utsläpp från skadehanteringen integreras i det dagliga arbetet genom bland annat delreparationer . De utvärderar hållbarhetsrisker och jobbar aktivt för att minska skador. Ambitiösa krav ställs mot leverantörer och dessa följs upp regelbundet.

Motiveringen för Gjensidiges betyg för motorförsäkring

Gjensidige mäter och följer upp andelen reparationer och begagnat material i skadehanteringen. De utvärderar hållbarhetsrisker och jobbar aktivt för att minska skador. Flera krav ställs mot leverantörer men uppföljningen kan bli tydligare. Hållbarhet utgör ingen stor del av kundurvalet.

Motiveringen för Gjensidiges betyg för transportförsäkring

Gjensidige jobbar aktivt med att förebygga skador genom samtal och incitament till kunder. Detta stöttas av kunskapsdelning via seminarier och nyhetsbrev. Hållbarhet integreras i leverantörsavtal men processen för detta är otydlig. Hållbarhet har ingen tydlig påverkan på kundurvalet.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.