Hoppa till innehållet
Markus Ljungblad från Gjensidige och Erik Enkullen från Nordeuropa Försäkring

Nordeuropa byter till intern skadereglering

Som ett naturligt steg i Nordeuropas integration med Gjensidigekoncernen, tar vi nu ett viktigt kliv framåt genom att flytta hem Nordeuropas skadereglering.

– Genom att nyttja koncernens gemensamma resurser skapar vi de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt, säger Erik Enkullen, som är vd på Nordeuropa Försäkring.

Med intern skadereglering säkerställer vi: 

  • Stordriftsfördelar – Vi drar nytta av att tillhöra en resursstark koncern 
  • Allt under samma paraply – Försäkringsflöde från ax till limpa 
  • Förbättrad kundresa – Genom digitaliserat skadeanmälningsflöde. 
– Nu när vi inom Gjensidige kommit en bra bit på vägen med att bland annat digitalisera och automatisera vår skadereglering kan vi hämta hem skaderegleringen inhouse och det innebär också en möjlighet att ytterligare fördjupa vårt redan goda samarbete mellan Nordeuropa Försäkring och Gjensidige, säger Markus Ljungblad, som är Skadechef på Gjensidige.

Överföringen av skadehanteringen till Gjensidige Försäkring kommer att ske i flera steg med start under Q2 för nyskador avseende våra personriskprodukter exkl. sjukvårdsförsäkringen med tillhörande vårdplanering. Sjukvårdsförsäkring med tillhörande vårdplaneringstjänst kommer att förflyttas i nästa steg. I samband med detta kommer även SOS ta över ansvaret för vårdplaneringen från vår befintliga leverantör.

För att säkerställa en trygg övergång för våra kunder, förmedlare och samarbetspartners kommer befintligt vårdplaneringsnummer att bibehållas: 020-430 430. 

Exakt tidplan är ännu inte satt men kommer att kommuniceras till berörda parter inom kort. 

Pågående skador som anmälts innan skiftet av skaderegleringen till Gjensidige är genomförd, kommer tills vidare att hanteras och slutregleras av vår befintliga part, skadespecialisterna Sedgwick, med vilka vi har en lång gemensam historik av professionellt skadesamarbete och stark leverans. Vi ser avser att hålla en fortsatt tät dialog med Sedgwick och tillvarata våra förmedlares och kunders intressen. 

Skadehanteringen avseende Nordeuropas sakportfölj kommer att överföras i ett tredje och sista steg med estimerad start innan midsommar. 

Det blir således en mjuk övergång där skaderegleringen långsamt riktas om för att säkerställa att ingen kund faller mellan stolarna.  

I övrigt fortsätter Nordeuropas verksamhet i oförändrad form och bibehåller oberoendet genom att fortsätta vara en fristående kanal som verkar i eget varumärke på den svenska sak- och personförsäkringsmarknaden. 

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.