Hyresgästföreningen hemförsäkring

Med vår hemförsäkring får du ett komplett och prisvärt försäkringsskydd. Försäkringen har ett omfattande innehåll till ett förmånligt pris för dig som är medlem i Hyresgästföreningen.

Vad ingår i hemförsäkringen?

Du kan välja mellan tre olika nivåer – Bas, Lagom eller Plus. I tabellen kan du läsa mer om vad de olika nivåerna innehåller. Kontakta oss gärna för rådgivning så kan vi hjälpa dig välja det alternativ som passar dig bäst.

Plus

Egendomsskyddet gäller för den lösegendom som du uteslutande använder för privat bruk. Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar. I bostaden kan du maximalt få 500 000 kr med Bas, 1 000 000 kr med Lagom och 1 500 000 med Plus. För Plus ingår dessutom självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1 500 kr.

Försäkringen gäller för lösöre som förvaras på annan plats än i bostaden eller som du har med dig, till exempel när du är ute och reser. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och med Plus är det 100 000 kr.

Ansvarsförsäkringen behöver du ha om någon kräver dig på skadestånd i din egenskap av privatperson. Vi hjälper dig att föra din talan, högsta ersättningsbelopp är 5 miljoner kronor. Ansvarsförsäkringen gäller inte för t ex skada som har samband med din yrkesutövning.

Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader vid tvist, som kan prövas i Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstol. Rättsskyddet gäller även för tvist med Gjensidige. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 250 000 kr och med Plus är det 350 000 kr.

Reseskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall. Vårdkostnader betalas utan beloppsbegränsning. Försäkringen gäller för familjens privatresor i hela världen i upp till 45 dagar för Bas/Lagom och i upp till 60 dagar för Plus.

Överfallsskyddet ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld. Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.

Allriskförsäkringen gäller för skada på eller förlust av lös egendom genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vid varje skadetillfälle är högsta ersättningsbelopp för lösöre maximalt 100 000 kr, varav värdehandlingar maximalt 10 000 kr och golfutrustning maximalt 30 000 kr.

Försäkringen ersätter samtalsterapi om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan.
Vid identitetsstöld gäller försäkringen för rådgivning för att förebygga id-stöld, hjälp att begränsa skadans omfattning samt för kostnader för juridisk hjälp.

Försäkringen är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.

Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Med utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resans första 60 dagar. Dessutom innehåller försäkringen avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat, om du måste avbryta resan, med mera.

Vad omfattas?
Plus
Lagom
Bas
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt

Tilläggsförsäkringar

Mamma och dotter som är ute och går över en äng

Fritidsolycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall på din fritid kan denna tilläggsförsäkring ge ersättning för medicinsk invaliditet, vårdkostnader, tandskadekostnader, resekostnader, förstörda kläder m.m.

Båt ute på sjön en sommardag

Småbåtsförsäkring

Försäkra din roddbåt, jolle eller annan båt som inte är längre än 6 meter genom ett tillägg till vår hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Försäkringen ersätter upp till 35 000 kr.

Vi har funnits i över 200 år och försäkrar idag 2,6 miljoner kunder.

Kontakta oss för fri rådgivning!

Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Kontakta oss gärna för personlig service och kostnadsfri rådgivning.

Ring oss på 0771 – 59 59 51 (mån-fre kl. 08.30-17.00).