Hoppa till innehållet

Olycksfalls­försäkring för dig som spelar ishockey

Försäkringen gäller för dig som är licensierad ishockeyspelare, ishockeydomare eller är under 10 år och aktivt spelar i en klubb ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Försäkringen gäller under match, träning samt under färd till dessa aktiviteter.

Vad behöver göras för att du som spelare ska omfattas av försäkringen?

För att du ska ska omfattas behöver: ​

  • du vara registrerad i TSM och ha en spelarlicens i en förening som är ansluten till Svenska Ishockeyförbundet

  • föreningen ha betalt lagförsäkringsavgiften till distriktsförbundet.

Vi försäkrar Hockeysverige!

Vad täcker försäkringen?

Här hittar du en översikt av vad som ingår i licensolycksfallsförsäkringen.

Licensolycksfall ishockey

Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid ishockeyrelaterad skada eller symtom. Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor.

Självrisk 200 kr/bokat besök (max 3 behandlingstillfällen per skada).

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en skada besöker läkare akut.

Högsta ersättning är 5 000 kr och självrisken är 500 kr per skada.

Vid olycksfall som kräver omgående tandvårdsbehandling kan försäkringen lämna ersättning för nödvändiga kostnader för behandling av skadad tand eller tandprotes. Ersättning kan lämnas med upp till ett prisbasbelopp per skada.

För dig som enligt reglerna är skyldig att bära godkänt tandskydd och som, vid tandskada ej använt tandskydd, belastas du med en självrisk på 10 % av basbeloppet vid skadeutbetalning. I övrigt ingen självrisk.

Vid olycksfallsskada som medfört att sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård kan försäkringen lämna ersättning med högst 15 % av ett prisbasbelopp.

Självrisk 2 200 kr per skada.

Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, är du berättigad till kristerapi i form av högst 15 behandlingar.

Du behöver inte betala någon självrisk.

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Till medicinsk invaliditet räknas bl a bestående värk och förlust av inre organ. Vi fastställer funktionsnedsättningen oavsett dina fritidsintressen eller arbetsförhållanden.

Vid invaliditetsgrad om 1‑5 % lämnas ersättning 3 500 kr. Vid invaliditetsgrad 6‑74 % lämnas ersättning med den del av försäkringsbeloppet 350 000 kr som motsvarar invaliditetsgraden i procent. Vid invaliditetsgrad om 75 % eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp, d v s 700 000 kr. Du betalar ingen självrisk.

Vid dödsfall på grund av en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 1 prisbasbelopp, som utbetalas till dödsboet.

Vanliga frågor och svar

Prisbasbelopp (Pbb) är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten är att det ska spegla inflationen. Se det aktuella prisbasbeloppet här

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat dig genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Till exempel om du skulle få en klubba i munnen. 

Aktiv vård - ring för rådgivning och behandling

Har du besvär eller symtom på grund av ditt idrottsutövande eller har drabbats av en skada vill vi att du snabbt ska komma tillbaka till ishockeyn. Därför ingår en tjänst i försäkringen, som vi kallar Aktiv vård.

Det är en telefonservice dit du kan ringa vid skada eller symptom och få kostnadsfri rådgivning av legitimerade fysioterapeuter. Behöver du personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Självrisk är 200 kr per behandlingstillfälle.

Aktiv vård tel. 0771-362 330
Öppet vardagar 08.00 - 17.00

Få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor