Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Ung kvinna utomhus på hösten

Vad behöver du tänka på för att elda säkert hemma?

Det har nog inte undgått någon att elpriserna skjutit i höjden senaste året och många hushåll funderar på hur man kan dra ner på sin elkonsumtion. Men vad ska du tänka på när du jagar kWh-timmar och kanske för första gången ska använda braskaminen som värmekälla och inte bara en ”mysfaktor”? Och hur gäller försäkringen?

Försäljningssiffrorna för ved tyder på att fler hushåll tänker värma sina bostäder med braskaminer och värmepannor den kommande vintern. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan nästan 30 % av alla husbränder kopplas till eldning i eldstäder. Det är alltså en inte helt riskfri aktivitet. För att undvika att olyckan är framme har vi satt ihop några tips.

Behöver du hjälp med sotning eller brandskyddskontroll? Kontakta din kommun.

Viktigt med sotning och brandskyddskontroll

Det är din kommun som organiserar både sotning och brandskyddskontroll. Om du känner dig osäker på om din anläggning, t ex kamin eller kakelugn, har sotats eller om brandskyddskontroll har utförts, ska du kontakta din kommun.

Sotning

När du eldar bildas beläggningar i eldstaden och murstocken. Dessa måste regelbundet tas bort för att minska risken för att det ska börja brinna. Det är din kommun som bestämmer hur ofta du behöver sota din anläggning.

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll gör man för att kontinuerligt kontrollera en anläggnings så kallade ”brandskyddstekniska status”, dvs. säkerställa att den fortfarande uppfyller de krav som fanns när den installerades och – i vissa fall – att den uppfyller nyare krav på brandsäkerhet. Det är MSB som bestämmer hur ofta en brandskyddskontroll måste göras.

Tips inför eldningssäsongen

  • Använd bara torr ved och låt den ligga inomhus minst ett dygn innan eldning.
  • Ha inte lättantändliga föremål i närheten av anläggningen.
  • Elda inte med mer ved än vad tillverkaren rekommenderar. Vid alltför kraftig eldning finns det risk för sprickor vilket gör att elden sprider sig ut från murstocken eller kaminen.
  • Kolla så att det inte glöder i aska som du tömmer ut från eldstaden. Det kan ta flera dagar innan glöden slocknat helt.
  • Glöm inte att kontrollera dina brandvarnare och placera brandfiltar och brandsläckare så att du lätt når dem.
  • Brandöva med barnen så att alla vet vad de ska göra vid en brand.
Aktsamhetskrav är regler som beskriver vad man ska göra för att undvika att en skada inträffar.

Hur gäller försäkringen vid eldning?

Vår HemförsäkringVilla- och Villahemförsäkring samt Fritidshusförsäkring gäller vid brand och plötsliga sotskador. Självrisken är den grundsjälvrisk du valde när du tecknade försäkringen.

Det är viktigt att du tänker på de aktsamhetskrav som finns. Det vill säga vad du själv måste göra för att undvika tråkiga och kostsamma skador. Aktsamhetskraven finns till för att vi vill att du ska vara säker. Om du inte följer aktsamhetskraven kan du, utöver självrisken, behöva betala ytterligare kostnader själv. De specifika aktsamhetskraven du behöver tänka på vid brand och sotskador är att:

  • du inte ska lämna eld och levande ljus utan tillsyn, detsamma gäller kokkärl på spisen för att förhindra exempelvis torrkokning
  • du inte heller ska lämna aska efter eldning innan du säkerställt att den är släckt.

Det finns även generella aktsamhetskrav för försäkringen. Det innebär bland annat att du ska följa tillverkarens, leverantörens eller installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll, och att du ska följa föreskrifter i lag eller som meddelats av myndighet. Mer om de generella aktsamhetskraven kan du läsa i villkoret för din försäkring.

Rabatt på brandskyddspaket

Det är viktigt för oss att du ska vara säker. Köp ett brandskyddspaket från Housegard så ger vi dig 20 % rabatt. Läs mer om erbjudandet här.

Läs mer

Allvarlig man som sitter i en trappa

Så undviker du soteld och skorstensbrand

Eldstäder och braskaminer kan ge både värme och mys när kylan smyger sig på. Samtidigt kan det fatta eld i skorstenen. Här är tipsen som minskar risken för skorstensbrand.