Hoppa till innehållet
Person som använder GPS i bilen

En fjärdedel av Sveriges bilförare tävlar med GPS:en

Det har blivit allt vanligare att använda olika GPS-tjänster för att hitta rätt på bilvägarna. De stora utvikbara kartorna och gamla kartböckerna i bilens handskfack är för många ett minne blott. Navigationssystemet är ett nyttigt och bra verktyg, men det kan också bli en trafikfara för den som är stressad eller tävlingsinriktad.

När man knappar in en destination i en GPS-tjänst får man en ungefärlig uppskattad ankomsttid. Den tiden anpassar sig sedan utefter resans gång och blir längre om det exempelvis uppstått köer eller liknande längs med resvägen. Men det kan vara lätt hänt att som förare räkna med att komma fram till sin destination på den ursprungliga restid som angetts och har det uppstått hinder på vägen så kräver det ofta att man kör över hastighetsgränserna.

– Jag kan förstå att man vill komma fram till sin destination i god tid, särskilt om man är stressad, men det får inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten. Hög fart och fokus på annat än bilkörningen, som exempelvis att hinna ikapp GPS:en, är en farlig kombination. Det är viktigt att komma ihåg att den ursprungliga tiden bara är en uppskattning. GPS:en vet inte vilka eventuella hinder som finns på vägen och kan inte räkna ut en tid utefter dem innan de dyker upp längs med resan, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring Sverige.

Även om den stora majoriteten av bilförarna som använder GPS (74 procent) anser att den uppskattning av restiden, som GPS:en ger vid start, överensstämmer med tiden som resan faktiskt tar, är det drygt en av tio (12 procent) som anser att GPS:en anger en för kort restid och att de kommer fram senare än GPS:en beräknat. 

Samtidigt uppger ungefär en fjärdedel (24 procent) av de bilförare som använder GPS, att de har tävlat och kört ikapp med GPS:en. Det visar en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort tillsammans med Kantar Sifo.

– Det är oroväckande eftersom det innebär en onödig trafikfara, både för sig själv och andra medtrafikanter. Kanske särskilt när man är stressad är det bra att påminna sig om att det viktigaste är ju inte att komma fram så fort som möjligt, utan att komma fram helskinnad på ett säkert sätt, säger Karolin Bernås.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande riskundersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.