Hoppa till innehållet
Hjälmar uppradade på en hockeysarg

Hjärnskakningar inom ishockeyn minskar markant

Nollvisionsprojektet startades i december 2018 med syfte att minska nackskador och hjärnskakningar inom ishockeyn. Gjensidige har deltagit i samarbetet och stöttat projektet sedan starten och nu visar de senaste siffrorna på glädjande resultat.

Antalet rapporterade hjärnskakningar har minskat.

Data från Svenska Hockeyligan visar en minskning med drygt 60 procent sedan Nollvisionsprojektets start. Under säsongen fram till och med december 2018 rapporterades 33 stycken hjärnskakningar, under motsvarande period 2019 var det 28 stycken och för 2020 rapporterades totalt 13 stycken hjärnskakningar in.

– Vi samarbetar med Svenska Ishockeyförbundet i Nollvisionsprojektet och detta är ett exempel på när ett partnerskap fungerar väldigt bra och dessutom gör en konkret skillnad. Vår ambition i det här samarbetet är att både stärka svensk ishockey och att bidra till att antalet skador minskar inom sporten. För oss som försäkringsbolag är det viktigt att kunna jobba långsiktigt och bidra till skadeförebyggande projekt som detta, säger Henrik Mellberg, som är chef för Partnersamarbeten inom Gjensidige Försäkring i Sverige.

Projektet i linje med Gjensidiges uppdrag

– Vårt uppdrag är att säkra liv och hälsa och en hörnsten i detta är att arbeta skadeförebyggande på olika sätt. Hjärnskakningar kan få mycket allvarliga konsekvenser och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa till att förhindra dem. Därför är vi också glada över den högt uppsatta visionen om noll skador av den här typen, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring i Sverige.

I samband med Nollvisionsprojektet har det genomförts flera utredningar av risk-och skyddsfaktorer för att minska antalet nackskador och hjärnskakningar inom ishockeyn. Bland annat har olika typer av skyddsutrustning så som tandskydd, hjälmar, axelskyddskåpor och heltäckande visir, analyserats. Dessutom har en omfattande informations- och utbildningskampanj lanserats för att öka medvetenheten inom sporten.

Nollvisionsprojektet har även påverkat reglerna inom sporten. Exempelvis har reglerna kring målområdet ändrats så att allt som sker inom det blå området framför målburen numera bedöms till målvaktens fördel. Sedan regeländringen har antalet hjärnskakningar som drabbar målvakter minskat successivt och under 2020 har till exempel inte en enda anmälan om hjärnskakning kommit in via Svenska Hockeyligan.

– Siffrorna vi ser kring hjärnskakningar är mycket positiva och vi är väldigt glada över vårt samarbete med Gjensidige Försäkring. I ett sådant här projekt är det också viktigt att ta del av den erfarenhet som Gjensidige som försäkringsbolag kan dela med sig av, till exempel med analyser av skadestatistik och trender som kan hjälpa oss att få till regelförändringar. Genom projektet har vi sett hur effektivt det är med information och utbildning i det förebyggande arbetet. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi inte är i mål med nollvisionen. Nu ska vi fortsätta arbeta för att minska antalet hjärnskakningar ytterligare, säger Morgan Johansson, projektledare för svensk ishockeys nollvision.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Två barn på en hockeyrink som pratar med en vuxen hockeyspelare

Olycksfallsförsäkring för dig som spelar ishockey

Försäkringen gäller för dig som är licensierad ishockeyspelare, ishockeydomare eller är under 10 år och aktivt spelar i en klubb ansluten till Svenska Ishockeyförbundet.