Om olyckan är framme

Om en brand bryter ut gäller det att handla på rätt sätt. Självklart avgör situationen, men här är fyra viktiga steg att följa.

1. Rädda

Rädda de personer som är i livsfara - inklusive dig själv. Tänk på att den giftiga röken alltid stiger uppåt, ta dig därför ner under röken nära golvet där det är lättare att se och andas. Stäng alla dörrar på vägen ut för att hindra att branden sprider sig. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, där röken snabbt blir väldigt tjock och giftig, stanna istället kvar i bostaden och ring 112.

2. Varna

Varna alla i närheten som kan tänkas vara hotade av branden så att de kan sätta sig i säkerhet.

3. Larma

Utlös brandlarmet om ett sådant finns och ring 112. Försök att ge larmcentralen en så korrekt beskrivning som möjligt av vad som hänt.

4. Släck

När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan du påbörja släckningsarbetet, dvs. om det är en mindre brand. Att släcka en brand kan göras på olika sätt beroende på typ av brand och utrustning. Använder du en brandsläckare är det viktigt att du riktar släckmedlet mot lågans bas. 

Källa: www.housegard.se

Läs mer

Allvarlig man i grön tröja

Vilka försäkringar bör man ha?

Olika tidpunkter i livet kan innebära olika behov av försäkringar. Lever du ensam eller med barn? Behöver man en speciell försäkring när man studerar och vad händer när man blir pensionär?