Hoppa till innehållet
Mamma som borstar sin dotters hår

Undvik mögel i badrummet

Vattenånga som inte ventileras ut ur våtrum kan leda till mögel. För att det inte ska hända så finns det några saker som det är bra att ha koll på hemma.

Det är inte farligt att det blir kondens, eller imma, när du duschar. Dock ska imman försvinna från speglar, fönster och väggar ganska snabbt efteråt. Om det tar mer än 15 minuter innan den försvinner bör du kolla upp ventilationen i badrummet.

Kondensen försvinner inte av sig själv. Om den inte transporteras ut ur rummet, kan den tränga in bakom tätskiktet och in i konstruktionen. Om den inte vädras ut med tiden kan den ge grogrund för mögel, svamp eller röta. Sådana skador tar ofta lite tid att utvecklas innan du kan upptäcka dem.

Men fukt kan också orsaka synliga skador i form av sprickor och röta i fönsterkarmar och badrumsmöbler. Svartmögel kan också synas som svarta prickar på till exempel listerna i taket. Fogarna mellan plattorna är också utsatta.

Är det fortfarande imma på spegeln efter 15 minuter? Då är det dags att se över ventilationen.

Ändrade förutsättningar

Förr i tiden byggdes badrum efter helt andra regler och principer än idag – utan att det nödvändigtvis ledde till fuktskador. Vi använder badrummet på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde förr i tiden.

För 50 år sedan var det vanligt med en grundlig kroppstvätt i veckan på "tvättdagen". Idag duschar många minst en gång om dagen. Även om det finns hårda tekniska krav på moderna våtrum uppstår ofta skador. Många badrum är av olika anledningar otäta trots att det finns krav på membran i våtutrymmen och på ytterväggar. Därför är bra ventilation viktigt.

Elektrisk fläkt - ett bra komplement

En relativt ny bostad har ofta en balanserad ventilation som hanterar frånluften från badrummet på ett bra sätt. I så fall behöver du inte tänka på nya åtgärder. En annan vanlig lösning är att fuktig luft transporteras ut ur rummet genom en klaffventil i väggen. Det fungerar – givet vissa förutsättningar.

I många äldre bostäder bygger ventilationen på principen om naturligt utsug. Enkelt förklarat betyder det att varm och fuktig luft kommer att stiga uppåt - genom en ventil i taket och ut över taket. Däremot är det bra att ge naturlagarna en extra push med hjälp av en elektrisk fläkt. Annars riskerar du att väder och vind leder till dålig utsugning eller att uteluften kommer in istället för att inneluften går ut.

Luft ut - luft in

En princip gäller alltid: luft som släpps ut ska ersättas med ny luft. Annars uppstår undertryck - vilket resulterar i ineffektiv ventilation. Den vanligaste lösningen är en luftspalt i eller under badrumsdörren. Mellanrummet måste vara tillräckligt stort för att lika mycket luft ska komma in som det går ut. 

Ett alternativ till luftspalt är en tilluftsventil i en innervägg, exempelvis till hallen utanför. Den här lösningen ger också en effektiv ventilation. Det idealiska är att intaget sitter längst ner på väggen och längst bort från duschen, medan utblåset monteras högt på väggen eller i taket nära duschen. Då uppnår du så kallad tvärventilation, vilket gör att luftflödet täcker så mycket av rummet som möjligt. Det finns också ytterligare en fördel med tilluftsventiler - de kan förses med ljuddämpning. Extra bra om du till exempel bor med någon som gillar att sjunga i duschen.

Bra eller dåligt med öppen dörr?

Om ventilationen inte är tillräckligt bra kan du snabba på den genom att öppna fönstret. Då blir du av med mycket ånga på kort tid. Den lösningen ska dock inte ersätta frånluftsventilen – bland annat för att det inte är lockande att öppna fönstret på vid gavel mitt i vintern.

Tillhör du dem som öppnar badrumsdörren för att vädra när du duschar? Det medför normalt liten risk för fuktskador eftersom en bostad kan ha en relativ luftfuktighet på 10 - 20 procent på vintern. Under sådana förhållanden kommer en begränsad mängd fuktig luft inte att orsaka skada.

Det är under förutsättning att resten av bostaden är tillräckligt ventilerad. Ventilerna ska alltid vara öppna – även i tider med höga elpriser. Dessutom får man använda sitt sunda förnuft. Är ni till exempel en familj på fem som duschar två gånger om dagen i en relativt liten lägenhet så är det inte så bra med en "öppen dörr-policy".

Kom ihåg ventilationen vid renovering

Om du ska renovera badrummet är du förmodligen mån om att det ska vara tätt. Utöver det är det smart att utmana proffsen att hitta en annan lösning för ventilation än den enklaste och snabbaste.

Ta reda på vilka möjligheter det finns. Kan den traditionella fläkten på väggen ersättas av en kraftigare typ där motordelen placeras i luftkåpan eller i ventilationskanalen på vinden? Eller det kanske behövs en mer omfattande uppgradering? Om hela bostaden bara har naturlig ventilation kan ett utsugsaggregat ersätta fläkten i badrummet och samtidigt hantera frånluft från bostadens övriga rum.

Regelverket säger att man ska uppgradera till nuvarande standard vid renovering. Om det är svårt av praktiska eller ekonomiska skäl är minimikravet att den nya lösningen inte är sämre än den gamla.

Oavsett lösning så behöver du tänka på att rengöra din elektriska fläkt eller enhet regelbundet. Damm och smuts i systemet minskar både effekten och livslängden på produkten. Dagens fläktar är lätta att ta isär så att du enkelt kan rengöra de rörliga delarna med en fuktig trasa.

Rengör din fläkt regelbundet för att öka livslängden på den.

Täcks ofta inte av försäkringen

Många villaägare väljer bort mekaniskt utsug i sitt badrum och förlitar sig på ventilation enbart genom ett fönster eller en dörr. Det kan leda till svartmögel i taket på grund av att ventilationen inte klarar ägarnas duschmönster. Den här typen av fuktskador utvecklas över tid. Därför omfattas de inte av försäkringens huvudprincip, som är att skador ska ha inträffat plötsligt och oväntat.

Du kan med andra ord inte räkna med att din villahemförsäkring täcker reparationen av den här typen av fuktskador, som oftast uppstår i äldre badrum med ventilation som inte är anpassad för dagens användning.

Läs mer om vår villaförsäkring

Läs mer

Flicka med ryggsäck som är på väg in genom dörren hemma
Man i grön tröja