Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Vad betyder delarna i reseskyddet?

Det är inte alltid lätt att förstå vad försäkringsmomenten (dvs. delarna i försäkringen) betyder, här förklarar vi dem. 

 • Kostnader för läkarvård
  Om du under resan blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kan försäkringen ersätta de vårdkostnader och vissa merkostnader som du drabbas av.  Du kan även få ersättning med maximalt 5 000 kr för tillfällig behandling hos tandläkare vid akuta tandbesvär och vid tandskada till följd av olycksfall.
 • Resestartskydd
  Om du, på grund av en plötsligt och oförutsedd händelse under den påbörjade resan, anländer för sent till flygplats, tågstation eller liknande och därför missar en förbokad utresa från Norden eller hemresa till Norden lämnar försäkringen ersättning för skäliga merkostnader för att du ska kunna ansluta dig till resan.
 • Anslutning på hemresa
  Om det allmänna färdmedel som du reser med är försenat vid hemresan till Norden och du därför missar en bokad anslutning till hemorten kan du få ersättning för merkostnader om 1 000 kr per försäkrad.
 • Reseavbrott
  Om du under resan drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som leder till att du av läkare blir ordinerad vila inomhus i minst två dagar eller läggs in på sjukhus över natt kan du få ersättning för de dagar som du inte kunnat utnyttja som planerat.
 • Hemresa vid katastrof
  Om du på grund av krig, naturkatastrof eller terrorhandling måste avbryta din utlandsresa i förtid ersätter försäkringen skäliga och nödvändiga merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige.
 • Avbeställningsskydd
  Tvingas du avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall innan avresan kan du få ersättning för kostnader som inte återbetalas av resebolag eller liknande. Försäkringen gäller även om du tvingas avbeställa resan på grund av att väsentlig skada drabbar din privata bostad i Sverige genom en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 45 000 kr per försäkrad. Om flera som omfattas av samma försäkring ska delta i samma resa, är det sammanlagda högsta ersättningsbeloppet 100 000 kr.
 • Personförsening
  Försenas det allmänna färdmedel som du ska resa med i 6 timmar eller mer kan du få ersättning med 500 kr per dygn. Av de fullständiga villkoren framgår vilka förseningsorsaker som berättigar till ersättning.
 • Bagageförsening
  Om ditt bagage blir försenat i 6 timmar eller mer vid utresan kan du få ersättning med 750 kr per väska och dygn.
 • Outnyttjad aktivitet
  Har du förbokade fysiska aktiviteter under din resa som inte kan genomföras på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada kan du få ersättning för kostnaden för aktiviteten. Det kan till exempel handla om kostnader för greenfee, liftkort eller utflykter.
 • Ersättningsresa
  Blir du akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall under din resa som gör att du inte kan nyttja resan som planerat kan du få ersättning med hela resekostnaden. Förutsättningen är att den ordinerade vilan eller sjukhusvistelsen överstiger mer än halva antalet resdagar och du inte kunnat utnyttja resan som planerat. Högsta ersättningsbelopp är 45 000 kr per försäkrad. Om flera som omfattas av samma försäkring ska delta i samma resa, är det sammanlagda högsta ersättningsbeloppet 100 000 kr.

För en komplett beskrivning av de olika delarna av reseskyddet som ingår i din hem- eller villaförsäkring, se de fullständiga villkoren.

LÄS MER OM VÅRA FÖRSÄKRINGAR