Hoppa till innehållet
Kvinna och man som sitter i en soffa och pratar

Jämför sjukvårds­försäkring

Vår sjukvårdsförsäkring finns i tre olika nivåer: Bas, Lagom eller Plus. Du kan även välja mellan olika självrisknivåer. Väljer du en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Observera att du måste vara yngre än 66 år, fullt frisk och kunna utföra ditt arbete utan undantag för att kunna teckna en sjukvårdsförsäkring. Du får inte ta emot ersättning från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga.

Sjukvårdsförsäkring Bas

BAS

Vår grundförsäkring ger dig bland annat hjälp med privat sjukvård vid operation och tandvårdskostnader på grund av sjukdom.

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 10 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 21 dagar
 • Second och Third Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård

Sjukvårdsförsäkring Lagom

LAGOM

Innehåller allt från Bas, dessutom möjlighet till cancervård, hemhjälp efter operation och besök hos kiropraktor eller naprapat.

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med öppen och sluten vård.
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 25 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 60 dagar
 • Second och Third Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Fysioterapi, naprapat, kiropraktor, max 10 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 10 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Sjukvårdsförsäkring Plus

PLUS

Vårt mest omfattande paket, som ger ersättning för bl.a. receptbelagda läkemedel, möjlighet till akupunkturbehandling, samt besök hos osteopat eller dietist.

 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband med öppen och sluten vård
 • Vårdcoach
 • Privat sjukhusvård vid operation
 • Tandvårdskostnader på grund av sjukdom, upp till 40 000 kr
 • Eftervård och rehabilitering efter sluten vård, 120 dagar
 • Second Opinion
 • Kristerapi vid akut psykisk kris och krisreaktion, max 10 gånger
 • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård
 • Privat specialistvård
 • Cancervård - efter remiss
 • Psykolog eller psykoterapeut, max 10 gånger efter remiss
 • Röntgen och provtagningar
 • Fysioterapi, naprapat, kiropraktor, max 10 besök
 • Hemhjälp efter operation, max 10 timmar
 • Hjälpmedel upp till 40 000 kr
 • Receptbelagda läkemedel
 • Familjeservice, max 10 timmar
 • Akupunktur, max 5 gånger
 • Osteopat, max 15 gånger
 • Dietist, max 5 gånger
 • Missbruksavvänjning, (vid företagsbetald försäkring för minst 10 anställda) max 140 000 kr
 • E-vårdstjänsten KRY ingår

Självrisk

Om försäkringen gäller med självrisk så står den försäkrade vid varje skadefall för den självrisk som anges i försäkringsbeskedet.

Självrisk betalas av den försäkrade, direkt till vårdgivaren, vid varje vårdbesök.

Det totala självriskbeloppet anges i försäkringsbeskedet. Den självrisk du har valt gäller till årsförnyelsedagen. Du kan byta storlek på självrisken tidigast tre månader före och senast två veckor innan årsförnyelsedagen.

Oavsett den avtalade självriskens storlek gäller försäkringen alltid med en förhöjd självrisk om totalt 2 000 kr vid kontroll och behandling av hudförändringar så som t.ex. naevus och keratoser. Om laboratorieundersökning objektivt påvisar malign tumör återbetalas självrisken motsvarande till ordinarie självrisk

Du hittar självriskbeloppet i försäkringsbeskedet. Du kan välja mellan 500, 750, 1 000 och 1 500 kr.

Frågor och svar om din sjukvårdsförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.