Hoppa till innehållet

Anmäl maskinskada

Om du råkat ut för en maskinskada är det bra om du så snart som möjligt gör anmälan till oss för att få skadenummer och hjälp till verkstad. För maskinskador gäller att du måste ha minst halvförsäkring på ditt fordon. Behöver du bärgning, ring vår skadejour på 0771-614 614.

Vanliga frågor och svar

Verkstaden utreder vad som har hänt med fordonet. Verkstaden skickar därefter en kalkyl till oss och våra tekniker granskar denna kalkyl. För att vi ska kunna ersätta en maskinskada krävs att skadan uppkommit plötsligt och oförutsett på någon av de komponenter som påverkat bilens funktion (finns angivet i ditt försäkringsvillkor). Våra tekniker meddelar verkstaden om skadan är ersättningsbar. Om skadan inte skulle vara ersättningsbar återkommer vi med en förklaring till varför vi inte kan ersätta skadan. 

Om du har tecknat tillägget assistans kan vi ersätta hyrbil vid en ersättningsbar maskinskada i max tre dagar.