Handbollsskada

Du som är med i Svenska Handbollförbundet och har olycksfallsförsäkring kan enkelt anmäla din skada här.

Läs mer om vad som ingår i din försäkring här.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat dig genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse.

Beskriv gärna skadehändelsen detaljerat för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Anmäl handbollsskada

Du anmäler enkelt din skada via formuläret nedan.

Om din skada avser förebyggande vård ska du istället anmäla din skada till Aktiv vård på telefon 0771-362 331 . Du kan läsa mer om Aktiv vård här.

Om du har några frågor, skicka ett mejl till handboll@gjensidige.se eller ring oss på 0771-326 326.