Budbil

  • Tillägg för hyrbil i upp till 45 dagar
  • Skydd även för förarens saker
  • Bärgning ingår i halv- och helförsäkring

Budbilar utsätts för många risker i trafiken. Vår halvförsäkring innehåller försäkring för stöld, skadegörelse, brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Välj helförsäkring om du även vill ha vagnskada. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar, till exempel hyrbilsskydd i upp till 45 dagar.

Relaterat innehåll

Budbilar utsätts för många risker i trafiken. Vår halvförsäkring innehåller försäkring för stöld, skadegörelse, brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Välj helförsäkring om du även vill ha vagnskada. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar, till exempel hyrbilsskydd i upp till 45 dagar.