Tjänstebils­försäkring

  • Omfattande skydd i halv- och helförsäkring
  • Utöka ditt skydd med våra tilläggsförsäkringar
  • Snabb hjälp vid skada

Halvförsäkring

Brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Det är några delar som ingår i halvförsäkringen för tjänstebil. Självklart ingår också trafik, stöld och skadegörelse.

Helförsäkring

Om du vill ha ett starkare skydd ska du välja helförsäkring. Då ingår även vagnskada. Dessutom kan du komplettera med tilläggsförsäkringar för det mest omfattande skyddet.

Vilken bilförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. Till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg. Här kan du enkelt se vad som ingår i varje försäkring innan du beräknar pris.

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Trafik
Halv
Hel
Pluspaket
Tillägg
Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning. Samt för följdskador på elektriska komponenter.

Bärgning

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Glasruta

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats.

Kris

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring på personbil och lätt lastbil som körts högst 150 000 km och är högst 8 år.

Rättsskydd fordonet

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador genom stöld tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse. Innan du tecknar en helförsäkring, se efter om din bil redan har vagnskadegaranti. Det har de flesta nyare bilar. När vagnskadegarantin gått ut kan det alltså vara dags att välja helförsäkring.

Allrisk

Allrisk kallas också drulleförsäkring. Gäller om du t ex får plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé eller tappar din bilnyckel. Sanering av tank ingår också vid feltankning.

Hyrbil och självriskreducering

Tillägget ersätter kostnader för hyrbil i högst 65 dagar om din bil inte kan användas på grund av skada på bilen. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil alternativt med 150 krdag för personbil och 200 krdag för lätt lastbil. Tillägget reducerar även din självrisk som är över 2 500 kr vid djurkollision och vid skada utanför Sverige. Max ersättning 5 000 kr.

Assistans

Assistans ersätter t ex reparation, däckbyte och låsöppning på plats eller bärgning till verkstad om något händer när du är ute och kör. Du ersätts för hyrbil i upp till 3 dagar.

Trafikolycksfall

Olycksfallsförsäkringen gäller som komplement till trafikförsäkringen. Försäkringen lämnar ersättning vid medicinsk invaliditet eller dödsfall om förare och passagerare skadas vid en olycka med den försäkrade bilen.

Se villkor

Mer information om självrisk och ersättningsbelopp finns i villkoren.

Självrisk och ersättningsnivåer

Om du vill ha råd kring självrisker, vilken försäkring och vilka tillägg det är klokt att välja för just ditt företag, ring oss gärna på 0771‑326 326.

Fullständiga villkor