Bilförsäkring för företag

  • Omfattande försäkring för din företagsbil med vår halv- och helförsäkring
  • Du kan utöka försäkringen för din tjänstebil med våra tilläggsförsäkringar
  • 9 av 10 företagsbilskunder som har drabbats av en skada ger vår skadehantering högt betyg

Hjälp 24/7

Om det händer något med din företagsbil som gör att den inte går att köra, kan du dygnet runt få bärgning till närmaste verkstad. 

Snabbt tillbaka på vägen

Hyrbil i upp till 65 dagar med vårt hyrbilstillägg. Du kan även få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

Generösa villkor vid maskinskada

Maskinskadeförsäkring ingår upp till 8 år eller 15 000 mil (gäller för halv- och helförsäkring).

Anpassa bilförsäkringen så den passar just ditt företag

Flexibel bilförsäkring för ditt företag genom att halv- och helförsäkringen kan anpassas efter just ditt företags behov med antingen våra valbara tillägg eller vårt pluspaket.

Därigenom får du ett skydd som gör att du snabbt kan se till att du och ditt företags bil är tillbaka på vägen.

Vad kostar en försäkring för företagsbil?

Vad priset för en bilförsäkring för företag är beror på många faktorer. Det kan variera beroende på t ex bilmärke, årsmodell, motorstyrka, hur mycket du kör och var ditt företag finns.

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring. 

Halvförsäkring

Brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Det är några delar som ingår i halvförsäkringen för din företagsbil. Självklart ingår också trafik, stöld och skadegörelse.

Helförsäkring

Om du vill ha ett starkare skydd ska du välja helförsäkring. Då ingår även vagnskada. Dessutom kan du komplettera med tilläggsförsäkringar för att ditt företags bilförsäkring ska ha ett mer omfattande skydd.

Pluspaket och tillägg

Lägger du till vårt pluspaket till företagets halv- och helförsäkring så är ditt företags bil försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Vill du ha en ännu mer flexibel lösning, kan du välja det tillägg som passar ditt företag. 

Vilken bilförsäkring passar ditt företag?

Välj mellan trafik-, halv- och helförsäkring, till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg. Här kan du enkelt se vad som ingår i varje försäkring.

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Vad omfattas?
Trafik
Halv
Hel
Pluspaket
Tillägg
TäcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktTäcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktInte täcktTäcktInte täcktInte täckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäcktInte täckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäcktInte täckt

Vanliga frågor och svar om bilförsäkring för företagsbil

Ja, om fordonet är i trafik (inte avställt) måste du trafikförsäkra bilen enligt lag.

Ja, om bilen står på en enskild firma behöver du en försäkring för företagsbil.

Vagnskadegaranti ersätter skador på din egen bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. Kontrollera om det finns ett garantibevis bland bilhandlingarna eller kontakta din återförsäljare. Har din bil vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti, rekommenderar vi att du tecknar helförsäkring.

Har du en lätt lastbil? Tänk på att de som regel inte har vagnskadegaranti.

Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

Om försäkringen står på någon annan än ägaren är bilen formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom du enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

Nej, det behöver du inte, eftersom vi får informationen om av- och påställning från Transportstyrelsen.

Om fordonet du ställer av är halv- eller helförsäkrat, gör vi automatiskt om försäkringen till en avställningsförsäkring. När du ställer på fordonet igen får du samma försäkring som innan. Du behöver inte göra någonting.

Om fordonet bara är trafikförsäkrat blir försäkringen vilande när du ställer av det. Trafikförsäkringen aktiveras igen när du ställer på fordonet. Du behöver inte göra någonting.

Läs mer om att ställa av/på fordon

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Beställ ett grönt kort här om du ska ut och resa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Mer information om självrisk och ersättningsbelopp finns i villkoren.

Självrisk och ersättningsnivåer

Om du vill ha råd kring självrisker, vilken försäkring och vilka tillägg det är klokt att välja för just ditt företag, ring oss gärna på 0771‑326 326.

Fullständiga villkor