Hoppa till innehållet

Bilförsäkring för företag

  • Omfattande försäkring för din företagsbil med vår halv- och helförsäkring
  • Du kan utöka försäkringen med våra tilläggsförsäkringar
  • 9 av 10 företagsbilskunder som har drabbats av en skada ger vår skadehantering högt betyg

Hjälp 24/7

Om det händer något med din företagsbil som gör att den inte går att köra, kan du dygnet runt få bärgning till närmaste verkstad. Om du har assistanstillägget och råkar ut för ett driftstopp under färd med din elbil, bärgar vi dig till närmaste laddstation.

Generösa villkor vid maskinskada

Maskinskadeförsäkring ingår upp till 8 år eller 15 000 mil (gäller för halv- och helförsäkring). Du kan även köpa vår tilläggsförsäkring som kan ersätta maskinskador upp till 10 år eller 20 000 mil.

Ingen självrisk vid glaslagning

Har din bil fått ett stenskott? Om du lagar stenskottet istället för att byta ut rutan, betalar du ingen självrisk.

Anpassa bilförsäkringen så den passar just ditt företag

Flexibel bilförsäkring för ditt företag genom att halv- och helförsäkringen kan anpassas efter just ditt företags behov med antingen våra valbara tillägg eller vårt pluspaket.

Därigenom får du ett skydd som gör att du snabbt kan se till att du och ditt företags bil är tillbaka på vägen.

Vad kostar en försäkring för företagsbil?

Vad priset för en bilförsäkring för företag är beror på många faktorer. Det kan variera beroende på t ex bilmärke, årsmodell, motorstyrka, hur mycket du kör och var ditt företag finns.

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring. 

Halvförsäkring

Brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Det är några delar som ingår i halvförsäkringen för din företagsbil. Självklart ingår också trafik, stöld och skadegörelse.

Helförsäkring

Om du vill ha ett starkare skydd ska du välja helförsäkring. Då ingår även vagnskada. Dessutom kan du komplettera med tilläggsförsäkringar för att ditt företags bilförsäkring ska ha ett mer omfattande skydd.

Pluspaket och tillägg

Lägger du till vårt pluspaket till företagets halv- och helförsäkring så är ditt företags bil försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Vill du ha en ännu mer flexibel lösning, kan du välja det tillägg som passar ditt företag. 

Vilken bilförsäkring passar ditt företag?

Välj mellan trafik-, halv- och helförsäkring, till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg. Här kan du enkelt se vad som ingår i varje försäkring.

Trafik

Halv

Hel

Vilken bilförsäkring passar ditt företag?

Välj mellan trafik-, halv- och helförsäkring, till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg. Här kan du enkelt se vad som ingår i varje försäkring.

Tillägg

Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg. Du kan läsa mer nedan.

Pluspaket

Tillägget ersätter kostnader för hyrbil i högst 65 dagar om din bil inte kan användas på grund av skada på bilen. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil alternativt med 150 kr per dag för personbil och 200 kr per dag för lätt lastbil.

Tillägget reducerar även din självrisk som är över 2 500 kr vid djurkollision och vid skada utanför Sverige. Maxersättning 5 000 kr.

Olycksfallsförsäkringen gäller som komplement till trafikförsäkringen. Försäkringen lämnar ersättning vid medicinsk invaliditet eller dödsfall om förare och passagerare skadas vid en olycka med den försäkrade bilen.

Allrisk kallas också drulleförsäkring. Gäller om du t ex får plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé eller tappar din bilnyckel. Sanering av tank ingår också vid feltankning.

Assistans ersätter t ex reparation, däckbyte och låsöppning på plats eller bärgning till verkstad om något händer när du är ute och kör. Du ersätts för hyrbil i upp till 3 dagar.

Tilläggsförsäkringar

Tillägget ersätter kostnader för hyrbil i högst 65 dagar om din bil inte kan användas på grund av skada på bilen. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil alternativt med 150 kr per dag för personbil och 200 kr per dag för lätt lastbil.

Tillägget reducerar även din självrisk som är över 2 500 kr vid djurkollision och vid skada utanför Sverige. Maxersättning 5 000 kr.

Allrisk kallas också drulleförsäkring. Gäller om du t ex får plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé eller tappar din bilnyckel. Sanering av tank ingår också vid feltankning.

Vanliga frågor och svar om bilförsäkring för företagsbil

Ja, om fordonet är i trafik (inte avställt) måste du trafikförsäkra bilen enligt lag.

Ja, om bilen står på en enskild firma behöver du en försäkring för företagsbil.

Ja, du kan enkelt enkelt teckna en bilförsäkring för din företagsbil direkt på nätet här hos oss. Ange ditt registreringsnummer och organisationsnummer här ovan och du kan se ditt pris och teckna din företagsbilförsäkring.

Du kan även teckna en försäkring för din företagsbil i förväg med ett bestämt datum upp till 364 dagar framåt. 

Vagnskadegaranti ersätter skador på din egen bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. Den ersätter också de skador som uppstår om du har kolliderat med ett annat fordon.

En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. Kontrollera om det finns ett garantibevis bland bilhandlingarna eller kontakta din återförsäljare. Har din bil vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti, rekommenderar vi att du tecknar helförsäkring.

Har du en lätt lastbil? Tänk på att de som regel inte har vagnskadegaranti.

Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

Om försäkringen står på någon annan än ägaren är bilen formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom du enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

Nej, det behöver du inte, eftersom vi får informationen om av- och påställning från Transportstyrelsen.

Om fordonet du ställer av är halv- eller helförsäkrat, gör vi automatiskt om försäkringen till en avställningsförsäkring. När du ställer på fordonet igen får du samma försäkring som innan. Du behöver inte göra någonting.

Om fordonet bara är trafikförsäkrat blir försäkringen vilande när du ställer av det. Trafikförsäkringen aktiveras igen när du ställer på fordonet. Du behöver inte göra någonting.

Läs mer om att ställa av/på fordon

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Beställ ett grönt kort här om du ska ut och resa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Självrisk och ersättningsnivåer

Om du vill ha råd kring självrisker, vilken försäkring och vilka tillägg det är klokt att välja för just ditt företag, kontakta oss på 0771-326 326 eller foretag@gjensidige.se.

Vi kan fordon - 2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss.