Navigation, sök och inloggning

d0debb

Mer om försäkringen

Här hittar du en översikt av vad som ingår i din olycksfallsförsäkring.

Det här ingår i din försäkring

 • Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid handbollsrelaterad skada eller symtom. Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Självrisk 200kr/bokat besök (max 3 besök). Om behov föreligger efter 3 behandlingar hos sjukgymnast/ fysioterapeut kan behandlingen kompletteras med högst två läkarbesök och en magnetröntgen efter läkarens bedömning och remiss.

 • Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en skada besöker läkare akut. Den högsta ersättningen är 500 kronor.

 • Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom fem år från den dagen skadan hände. Ersättningen är som mest 60% av årets prisbasbelopp (Pbb). Du betalar ingen självrisk.

 • Om dina kläder och utrustning har gått sönder i samband med skadan lämnas ersättning om högst 30% av Pbb.

 • Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal varit tvungen att klippt sönder. Ersättning lämnas med högst 15% av Pbb.

 • Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, är du berättigad till kristerapi i form av högst tio behandlingar. Du behöver inte betala någon självrisk. 

 •  Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet).

  Vid invaliditetsgrader om 10-74% lämnas ersättning med den del av försäkringsbeloppet 400 000 kr) som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader om 75% eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp, dvs 800 000 kr. Ingen självrisk.

 • Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada eller akut sjukdom för försäkrad som inte fyllt 70 år. Ersättningen betalas ut till dödsboet.

 • Prisbasbelopp (Pbb) är fastställda belopp som används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten är att de ska spegla inflationen. Läs mer här