spelatryggt

Spela tryggt

Vi brukar säga att det är viktigt att vara förberedd. Inom handboll är det kanske extra viktigt för att förebygga och undvika skador. Här har vi samlat en del bra information, men du kan alltid besöka Svenska Handbollförbundet för ännu mer kunskap.

Skador inom handboll

Varje år sker ca 5000 skador i samband med handbollsspel i Sverige. Vanligast är skador i åldersgruppen 13 – 18 år. Ungefär lika många män som kvinnor drabbas. De vanligaste skadeorsakerna är kollisioner och tacklingar. 

Vad leder skadorna till?

Ledskador är den klart dominerande gruppen skador inom handbollssporten. Skador på knäledens korsband och större axelskador hör till de mer allvarliga ledskadorna. Majoriteten av skadorna är dock mindre stukningar som inte behöver opereras och som inte heller ger varaktiga men.

Stöt- och krosskador leder oftast till blödningar, exempelvis blödning kring en led eller i och kring muskulatur/senor. En vanlig skademekanism är så kallad "hakning". Den kan leda till skada på både ledband, ledkapsel och senor, förutom frakturer.

De flesta skador inom handboll är av lättare karaktär och de svårare skadorna ger, med få undantag, inga varaktiga men.