Dolda felförsäkring

  • Slipp oroa dig för dolda fel
  • Välj omfattning själv
  • Skapar trygghet både för dig som säljare och som köpare

När du säljer en fastighet är du enligt lag ansvarig för dolda fel som upptäcks i tio år efter att den nya ägaren har fått tillträde. Med en dolda felförsäkring slipper du oroa dig för obehagliga överraskningar. Försäkringen finns i tre varianter, med olika omfattningar och försäkringsbelopp, så att du själv kan bestämma vad den ska täcka.

Trygghet för både säljare och köpare

Som säljare av en fastighet får du hjälp under hela ansvarstiden, om köparen riktar krav mot dig avseende dolt fel. Visar det sig att det handlar om ett dolt fel som omfattas av försäkringen, ger vi ersättning till köparen. Försäkringen är också en trygghet för köparen, som kan få ersättning även om säljaren inte har möjlighet att betala.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta försäkrings-förmedlaren Willis Towers Watson här

I denna broschyr finner du mer information om vad försäkringen kostar och vad den gäller för.

Relaterat innehåll

När du säljer en fastighet är du enligt lag ansvarig för dolda fel som upptäcks i tio år efter att den nya ägaren har fått tillträde. Med en dolda felförsäkring slipper du oroa dig för obehagliga överraskningar. Försäkringen finns i tre varianter, med olika omfattningar och försäkringsbelopp, så att du själv kan bestämma vad den ska täcka.

Trygghet för både säljare och köpare

Som säljare av en fastighet får du hjälp under hela ansvarstiden, om köparen riktar krav mot dig avseende dolt fel. Visar det sig att det handlar om ett dolt fel som omfattas av försäkringen, ger vi ersättning till köparen. Försäkringen är också en trygghet för köparen, som kan få ersättning även om säljaren inte har möjlighet att betala.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta försäkrings-förmedlaren Willis Towers Watson här

I denna broschyr finner du mer information om vad försäkringen kostar och vad den gäller för.

Välj rätt försäkring

Det finns tre olika omfattningar att välja mellan. Här ser du hur de skiljer sig åt.

 

Uppdaga

Mer

Mest

Rätts-
skydd

   

Maskinell utrustning
(max 10 000 kr)

   

Merkostnader
(max 10 000 kr)

   

Installationer för el, vatten och avlopp

   

Riskkonstruktioner
(krav på särskild besiktning)

   

Besiktnings-
krav

   

Försäk-
ringsbelopp

750 tkr  1 000 tkr1 500 tkr 

Självrisk

0 kr0 kr0 kr

Giltighets-
tid

10 år10 år10 år