Fritidshusförsäkring

  • Skydd mot de vanligaste skadorna och händelserna
  • Skadedjursförsäkring
  • Tilläggsförsäkring för extra trygghet

Med Gjensidiges fritidshusförsäkring är du skyddad om huset utsätts för till exempel vandalism, inbrott eller vattenskada. Försäkringen baserar sig på ett grundläggande skydd som omfattar de vanligaste skadorna och händelserna, däribland skadedjursförsäkring.