Fritidshusförsäkring

Fritidshuset är för många familjer både en tillflykt från vardagens stress och samtidigt ett investeringsobjekt som man lägger ned både tid och pengar på. Därför är en bra fritidshusförsäkring med trygghet för både hus och ägodelar guld värd. Både när det gäller att undvika onödiga bekymmer och när det gäller att säkra sig mot oförutsedda utgifter, som mycket lätt kan uppstå.

Med Gjensidiges fritidshusförsäkring är du skyddad om olyckan är framme eller huset utsätts för vandalism, inbrott eller vattenskada.

Försäkring med många möjligheter

En fritidshusförsäkring baserar sig på ett grundläggande skydd som omfattar skydd mot de vanligaste skadorna och händelserna, däribland även skadedjursförsäkring.

Dessutom finns det ett stort utbud av tilläggsförsäkringar som skapar extra trygghet i det andra hemmet.

Här finns det bland annat möjlighet för ett trygghetsavtal, där professionella byggkonsulter värderar fritidshusets skick vart fjärde år med fokus på bland annat mögel, samt möjlighet att teckna självriskförsäkring vid brand, vattenskada och liknande.

Fritidshus utan bekymmer

Som ägare av ett fritidshus inreder man naturligtvis detta andra hem med möbler och personliga ägodelar som är värda att skydda. Samtidigt ligger det i sakens natur att man  bara vill bo i huset då och då.

Med en bra fritidshusförsäkring anpassad efter de specifika villkor som gör sig gällande i varje enskilt fall är man förberedd på oförutsedda händelser.

Fritidshusförsäkringen är avsedd för ägare av fast egendom där man inte är permanent bosatt, men där man regelbundet vistas, till exempel under semestern och liknande.

Få en översikt över de olika möjligheterna för en optimalt anpassad fritidshusförsäkring via menyn här på sidan, eller genom att kontakta våra experter som har många års erfarenhet inom området .

Relaterat innehåll

Med Gjensidiges fritidshusförsäkring är du skyddad om olyckan är framme eller huset utsätts för vandalism, inbrott eller vattenskada.

Försäkring med många möjligheter

En fritidshusförsäkring baserar sig på ett grundläggande skydd som omfattar skydd mot de vanligaste skadorna och händelserna, däribland även skadedjursförsäkring.

Dessutom finns det ett stort utbud av tilläggsförsäkringar som skapar extra trygghet i det andra hemmet.

Här finns det bland annat möjlighet för ett trygghetsavtal, där professionella byggkonsulter värderar fritidshusets skick vart fjärde år med fokus på bland annat mögel, samt möjlighet att teckna självriskförsäkring vid brand, vattenskada och liknande.

Fritidshus utan bekymmer

Som ägare av ett fritidshus inreder man naturligtvis detta andra hem med möbler och personliga ägodelar som är värda att skydda. Samtidigt ligger det i sakens natur att man  bara vill bo i huset då och då.

Med en bra fritidshusförsäkring anpassad efter de specifika villkor som gör sig gällande i varje enskilt fall är man förberedd på oförutsedda händelser.

Fritidshusförsäkringen är avsedd för ägare av fast egendom där man inte är permanent bosatt, men där man regelbundet vistas, till exempel under semestern och liknande.

Få en översikt över de olika möjligheterna för en optimalt anpassad fritidshusförsäkring via menyn här på sidan, eller genom att kontakta våra experter som har många års erfarenhet inom området .

Beräkna pris på din försäkring

Räkna pris och köp fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring

 Grundförsäkring

Egendomsskydd

 
Ansvarsskydd  
Rättsskydd 
Byggnadsförsäkring 
Merutgifter 
Tilläggsförsäkringar                        
Småbåtsförsäkring T 

Goda råd

  • Lås alla dörrar och fönster
  • Dra ur alla elkontakter
  • Ställ in värdefulla saker i förråd eller garage
  • Be en granne tömma din postlåda