Mopedförsäkring

När du köper en moped måste du enligt lag som ett minimum teckna en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada för både förare och medtrafikanter. Därför ingår alltid den obligatoriska försäkringen i Gjensidiges mopedförsäkringar.

Dessutom finns det ett antal möjligheter att sätta samman en mopedförsäkring som uppfyller individens behov och krav – alltid med möjlighet till helårsförsäkring.

På så sätt kan du njuta av vinden i håret på två hjul utan onödiga ekonomiska bekymmer om motorn skulle stanna.

Låg självrisk och möjlighet till rabatt

På Gjensidige strävar vi alltid efter att ge våra kunder möjligheten att göra enkla och okomplicerade försäkringsval. Alla mopedförsäkringar kännetecknas därför av låg självrisk, samma försäkring oavsett försäkringstagarens ålder och kön samt samma försäkringsvillkor oavsett mopedmodell.

Dessutom finns det alltid möjlighet att få stora rabatter genom att samla flera försäkringar hos oss.

Försäkring efter behov

Som mopedägare kan du välja mellan flera olika försäkringstyper, och det är därför viktigt att bestämma vilka krav din försäkring måste uppfylla. Utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen kan du välja att teckna en delkasko, som bland annat täcker brand, stöld, bärgning samt rättsskyddsförsäkring.

Dessutom kan du välja att teckna en full kasko, som ger ytterligare säkerhet vid kollisioner och andra skador orsakade av yttre påverkan.

Oavsett vilka försäkringar du behöver har du med en mopedförsäkring hos oss alltid tillgång till snabb, professionell och personlig service både vid skadeanmälningar och vid andra frågor.

Läs mer om möjligheterna här på sidan eller kontakta våra experter på mopedförsäkring .

Relaterat innehåll

Dessutom finns det ett antal möjligheter att sätta samman en mopedförsäkring som uppfyller individens behov och krav – alltid med möjlighet till helårsförsäkring.

På så sätt kan du njuta av vinden i håret på två hjul utan onödiga ekonomiska bekymmer om motorn skulle stanna.

Låg självrisk och möjlighet till rabatt

På Gjensidige strävar vi alltid efter att ge våra kunder möjligheten att göra enkla och okomplicerade försäkringsval. Alla mopedförsäkringar kännetecknas därför av låg självrisk, samma försäkring oavsett försäkringstagarens ålder och kön samt samma försäkringsvillkor oavsett mopedmodell.

Dessutom finns det alltid möjlighet att få stora rabatter genom att samla flera försäkringar hos oss.

Försäkring efter behov

Som mopedägare kan du välja mellan flera olika försäkringstyper, och det är därför viktigt att bestämma vilka krav din försäkring måste uppfylla. Utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen kan du välja att teckna en delkasko, som bland annat täcker brand, stöld, bärgning samt rättsskyddsförsäkring.

Dessutom kan du välja att teckna en full kasko, som ger ytterligare säkerhet vid kollisioner och andra skador orsakade av yttre påverkan.

Oavsett vilka försäkringar du behöver har du med en mopedförsäkring hos oss alltid tillgång till snabb, professionell och personlig service både vid skadeanmälningar och vid andra frågor.

Läs mer om möjligheterna här på sidan eller kontakta våra experter på mopedförsäkring .

Välj mopedförsäkring

 Trafik­försäkringHalv­försäkringHel­försäkring
Personskador på förare, passagerare och med­trafikanter   
Skador på annans egendom   
Glas   
Brand   
Stöld   
Krishjälp   
Räddning   
Rättsskydd   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Annan yttre påverkan