Skadad tand försäkring

Att skada sina tänder kan vara både smärtsamt och jobbigt. Skadar du dina tänder kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader. Behandling skall utföras av en tandläkare som är ansluten till allmän försäkring i Sverige. Behandlingen skall omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Försäkring som ger ersättning för tandskada

Du kan råka ut för olika sorters tandskador. 

  • Tanden blir ”omskakad”. De tunna elastiska trådar som utgör tandens fäste i käkbenet töjs ut och tanden känns litet lös. Låt då tanden vara i 1 till 2 veckor så den blir stabil igen.
  • Ytliga skador på emaljen. Tanden känns vass och ilar för kyla.
  • Djupa skador på tandens emalj. Tanden kan då smärta och värka, speciellt om skadan når in till pulpan (tandnerven). Detta kräver omedelbar behandling hos tandläkaren.
  • Tanden lossnar. Om en permanent tand slagits ut bör det inte dröja mer än ett par timmar innan du får tandvård. För att förhindra att den permanenta tanden torkar ut kan man sätta tillbaka tanden eller förvara den i en försluten plastpåse.

OBS – En mjölktand på ett barn ska däremot inte sättas tillbaka i munnen! Det kan skada den underliggande tanden.

Vad skall jag göra när jag skadat tänderna?

Anmäl din skada till oss så fort som möjligt så en vi kan göra en bedömning och se till att du får rätt behandling. All behandling och arvode skall i förhand godkännas av oss men vi ersätter dock skäliga kostnader för akutbehandling även om skadan ännu inte hunnit bli godkänd.

Vad gäller försäkringen inte för?

Vi ersätter inte skador på tänderna som uppkommit genom bitning eller tuggning.

Vad gäller om jag har protes?

Om du vid olyckstillfället har en löstagbar protes i munnen eller skada uppstår på fast protetik får du samma ersättning som för en naturlig tand.