Vårdgaranti

Med anledning av Corona: På grund av krisläget inom den offentliga sjukvården, framför allt i region Stockholm, har flera av våra privata vårdgivare stängt ner sin operationsverksamhet för att låta operations- och narkospersonal hjälpa till på landstingssjukhusen. Vi försöker i möjligaste mån lösa så du kan få en önskad operation hos annan vårdgivare på orten, men situationen ändras snabbt och vi kan inte längre säkerställa operationsgarantin. Eftersom detta är utanför vår kontroll så gäller inte vårdgarantin i dagsläget. Läs mer här om sjukvårdsförsäkring och Corona.

Med Gjensidiges Sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon av legitimerade sjuksköterskor, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Kontakta Vårdplaneringen

Ring 020-40 80 80, vi svarar vardagar kl. 8.00 - 16.30.
Om du ringer från utlandet är numret +46 (0) 920-50 00 14.