Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Mer om försäkringen

Här hittar du en översikt av vad som ingår i din olycksfallsförsäkring.

Det här ingår i din försäkring

Aktiv vård – rådgivning och behandling

Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid handbollsrelaterad skada eller symtom. Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Självrisk 200 kr/bokat besök (max 3 besök). Om behov föreligger efter 3 behandlingar hos sjukgymnast/fysioterapeut kan behandlingen kompletteras med högst två läkarbesök och en magnetröntgen efter läkarens bedömning och remiss. Självrisk är 1 000 kr per skada/besvär och avser två läkarbesök och en magnetröntgen (efter läkarens bedömning och remiss).

Akutvårdsersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en skada besöker läkare akut. Den högsta ersättningen är 500 kronor.

Tandskadekostnader

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom fem år från den dagen skadan hände. Ersättningen är som mest 60 % av årets prisbasbelopp (Pbb). Du betalar ingen självrisk.

Skadade kläder och idrottsutrustning

Om dina kläder och utrustning har gått sönder i samband med skadan lämnar vi ersättning med högst 30 % av Pbb. Självrisken är 3 % av Pbb.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Vid olycksfallsskada lämnar vi ersättning för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal varit tvungen att klippa sönder. Ersättningen är som mest 15 % av Pbb. Självrisken är 3 % av Pbb.

Kristerapi

Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar, är du berättigad till kristerapi i form av högst tio behandlingar. Du behöver inte betala någon självrisk.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 10‑74 % lämnas ersättning med den del av försäkringsbeloppet (400 000 kr) som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 75 % eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp, dvs. 800 000 kr. Ingen självrisk.

Dödsfall

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada eller akut sjukdom för försäkrad som inte fyllt 70 år. Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp (Pbb) är fastställda belopp som används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten är att de ska spegla inflationen. Läs mer här