Vårdförsäkring Idrott - för licenserade idrottsutövare

En trygghet som kan göra stor skillnad

Komplement till den offentliga vården

Vårdförsäkring Idrott tryggar dig som licensierad idrottsutövare. Försäkringen kompletterar den offentliga vården i samband med olycksfallsskador, ligamentskador och belastningsskador i muskler, skelett och leder.