Hoppa till innehållet
Två händer som vilar i varandra

Ersättning för ärr

Att råka ut för en olycka som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra ekonomiska förluster. Det behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring.

Försäkringen ger dig till exempel ersättning vid ärr, sjukhusvistelse och ekonomisk invaliditet.

Försäkring som ger ersättning för ärr

Med vår olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring orsakad av olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Med läkarbehandling menas t ex att en sårskada har sytts eller tejpats. Det räcker inte med att en läkare har tittat på skadan utan du behöver ha fått någon form av behandling.

Få pengar för ärr

En bedömning av kvarstående ärr kan göras först 1 år efter den senaste operationen/behandlingen eller efter det att olycksfallsskadan inträffade. Ärren eller den utseendemässiga förändringen ska även bedömas vara kvarstående för framtiden. Ersättning för ärr lämnas enligt Trafikskadenämndens fastställda tabell som gäller vid det aktuella utbetalningstillfället. Vi använder oss även av vår egna ärrtabell.

Utöver en olycksfallsförsäkring rekommenderar vi en bra sjukvårdsförsäkring. Med vår sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Läs mer

Allvarlig man i grön tröja

Vilka försäkringar bör man ha?

Olika tidpunkter i livet kan innebära olika behov av försäkringar. Lever du ensam eller med barn? Behöver du en speciell försäkring när du studerar och vad händer när du blir pensionär?

Fält med röda blommor

Vilken försäkring täcker brännskada?

Vill du ha ersättning för en brännskada? Eller vill du helt enkelt skapa trygghet genom att försäkra dig om olyckan är framme? Då ska du teckna en olycksfallsförsäkring.

Litet barn som klättrar upp för trappan

En olycka kommer sällan ensam

Olycksfall kan inträffa när som helst och vi är för det mesta väl insatta hur vi ska göra för att undvika ett olycksfall. Men ibland händer det ändå.