Publicerad: 20 sept 2021

Gjensidige får fortsatt grönt ljus i hållbarhet av Söderberg & Partners

Söderberg & Partners har presenterat sin andra studie över hur sakförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Och vi på Gjensidige får, tillsammans med fyra andra bolag fortsatt grönt ljus.

Totalt har 21 olika bolag analyserats utifrån perspektiv som omfattar hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling. Bedömningen av sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete är relativ, vilket innebär att bolagens hållbarhetsbetyg sätts i relation till varandra.

Fem bolag får grönt ljus

Att få ett grönt hållbarhetsbetyg totalt indikerar att hållbarhet är integrerad i alla aspekter av verksamheten. Totalt får fem bolag grönt ljus i hållbarhetsbetyg i den andra studien. Det är förutom vi på Gjensidige även Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar Sak och Protector. 

- Med tanke på den klimatkris och de andra hållbarhetsutmaningarna som vi står inför, är bolagens passivitet alarmerande. De har inte råd längre att sitta på läktaren när effekterna av klimatförändringar direkt påverkar värdet på tillgångarna som försäkras, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Resultatet visar på en stor variation bland sakförsäkringsbolagen och en del betygsförändringar har skett sedan förra året. Bolagens förhållningssätt till hållbarhet och hur aktivt de arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig stort mellan högsta och lägsta betyg, enligt Söderberg & Partners.

Läs hela rapporten här

Hållbarhet i Gjensidige

Världen förändras i en allt snabbare takt. På Gjensidige är vi övertygade om att vi kan ha en positiv inverkan i vår roll som försäkringsgivare, investerare, arbetsgivare och i samhället. Vi har kunskapen, förmågan och viljan att göra skillnad.