Tips och råd för villa, radhus och fritidshus

Här kan du läsa mer om vad du som ägare av ett radhus eller en villa kan behöva tänka på. 

Flytta till villa?

Är det första gången du flyttar? Du hittar grundläggande värdefulla råd inför husaffären i den här artikeln.

Köpa radhus?

Här några råd kring vad du kan behöva tänka på inför köpet och vilket ansvar du har gentemot dina grannar.

Fritidshus?

Det här kan du behöva tänka på för att skydda ditt fritidshus från skador och mot inbrott.

Krångliga ord och villkor

Här får du en samling förklaringar av svåra ord, delarna i våra försäkringar och svar på andra vanliga frågor.

Vanliga skador hemma

Förebygg inbrott, brand och vattenskador av olika slag. Läs våra checklistor!

Brandsäkra ditt hem

Checklistor, tips och övningar du kan göra hemma för att ditt hem ska bli mer brandsäkert.

Stormskador

Om du drabbas av storm, hur gäller försäkringen då? Läs mer här.