Väg i dimma

Viltolyckor

Det är viktigt att ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. I Sverige inträffar mellan fem och sextusen älgolyckor varje år och i genomsnitt dör runt fem personer per år i personbilsolyckor mot älg.

Råkat ut för en viltolycka? Ring 112 och gör en polisanmälan.

Om olyckan är framme

Om du råkat ut för en viltolycka eller bevittnar en olycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen.

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Det är straffbart att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Vid polisanmälan ska du uppge

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken. Om möjligt ange GPS-position.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.
  • Följ inte efter eller spåra ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Markera olycksplatsen

Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Den delas bland annat ut på bilprovningsstationer och finns i en del nya bilar. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Du kan sedan anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Hos oss på Gjensidige gör du det enkelt genom att anmäla djurkollisionen här

Fler tips på vägen

Bil på skogsväg

Underhåll bilen rätt och minska skador

Många skador kan undvikas genom korrekt underhåll. Läs våra tips på hur du kan minska risken att din bil råkar ut för en skada. Mycket kan du göra själv.