Hoppa till innehållet

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil har du möjlighet till ersättning för flertalet skador som kan drabba dig. En riktigt trygg försäkring!

Detta ingår i helförsäkringen för din bil

Med vår helförsäkring får du den optimala bilförsäkringen i förhållande till de olyckor och otursamma händelser du riskerar att hamna i när du är ute och kör på vägarna. En helförsäkring för bilen omfattar – i motsats till trafikförsäkring och halvförsäkring – en vagnskadeförsäkring.

Detta innebär att du kan få ersättning för skador på din bil om du till exempel:

  • Kolliderar med andra bilar och fordon
  • Kör i diket eller välter
  • Råkar ut för annan yttre påverkan på din bil
Kör tryggt med en helförsäkring!

När vagnskadegarantin går ut

Innan du väljer att komplettera din halvförsäkring med den mer omfattande täckningen du får med en fullständig helförsäkring bör du undersöka om din bil har vagnskadegaranti. Denna garanti finns idag på de flesta nya bilar i Sverige och ger i kombination med vår halvförsäkring samma täckning.

Vagnskadegarantin går vanligtvis ut efter tre år. Därefter bör du överväga att teckna en helförsäkring om du fortfarande vill ha full säkerhet för den händelse att du och din bil skulle råka ut för en olycka.

Kolla upp om din bil fortfarande har vagnskadegaranti

Sätt samman den bästa bilförsäkringen

Med en helförsäkring från Gjensidige får du snabbt och enkelt hjälp när din bil har skadats. Samtidigt har du tillgång till enkel hantering av skadeanmälningar. Vi strävar alltid efter att erbjuda försäkringar som är anpassade efter just dina behov.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger Gjensidiges Bilförsäkring Plus betyget 4,6 av 5

Mer om helförsäkringen

Nedan kan du läsa mer om vad de olika delarna i helförsäkringen täcker. Lägger du dessutom till vårt Pluspaket för endast 129 kr/mån är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen.

Helförsäkring

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Självrisk: 1 000 kr. Vid vissa trafikbrott är självrisken 10 % av prisbasbeloppet.

Kris

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Självrisk: ingen.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Självrisk: 1 500 kr.

Stöld

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Självrisk: 1 500 kr.

Glasruta

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr.

Självrisk: stenskott: 0 kr, byte av ruta: 1 500 kr.

Räddning

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Självrisk: 1 500 kr.

Rättsskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Självrisk: om bilen har gått 0 - 6 000 mil: 1 500 kr, om den har gått 6 001 - 12 000 mil: 3 000 kr.

Allrisk

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel (gäller upp till att bilen är 15 år).

Självrisk: 1 500 kr.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

Självrisk: 4 000 kr.

Pluspaketet

Assistans

Assistans gäller utan självrisk och innebär att du på plats får hjälp med bärgning av bilen till verkstad (gäller för högst 17 år gammal bil), reparation på plats, däckbyte vid punktering, transport av drivmedel, låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen eller tre dagars fri hyrbil.

Hyrbil

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet eller om du råkar ut för en vagn- eller maskinskada. Du kan då få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil, alternativt med 150 kr/dag.

Skadegörelse

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Krockar du med ett vilt djur ska du bifoga polisanmälan när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver du endast informera ägaren.

Parkeringsskada

Du kan få ersättning för den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadad av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver kunna visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken. Högsta ersättning är 5 % av prisbasbeloppet.

Trafikolycksfall

Försäkringen gäller som ett komplement till trafikförsäkringen och gör att du kan få ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare.

"Smidigt vid skadeanmälan och enkel process att få utbetalning."

Robin Nilsson
4 av 5

Baserat på 4 594 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg