Hoppa till innehållet
Man i grön tröja som sitter i en fåtölj

Jämför våra villaförsäkringar

Vilken försäkring passar dig? Bas, Lagom eller Plus? Här kan du enkelt se vad våra villaförsäkringar innehåller och jämföra.

Varför är det viktigt att du jämför villaförsäkring?

Det första som du behöver fundera på är vad som faktiskt ingår i det som kallas villaförsäkring. Olika försäkringsbolag benämner sina försäkringar på lite olika sätt men vanligtvis gör man skillnad på en villaförsäkring, som skyddar din byggnad och din tomt, och en villahemförsäkring, som är en villaförsäkring kombinerad med en hemförsäkring.

Så för att skydda både dig och ditt hem är det ofta det som benämns som en villahemförsäkring som du behöver. Vår villahemförsäkring är en kombinerad försäkring för ditt hus, dig och dina saker. Genom försäkringen får du ett grundläggande försäkringsskydd som gör att du kan få ersättning om dina saker eller ditt hus skadas. Dessutom får du ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd. Om du vill ha ett mer omfattande försäkringsskydd kan du dessutom utöka din försäkring. 

Genom att jämföra det försäkringsskydd som ingår i de olika nivåerna, kan du välja villahemförsäkring utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning.

Skydda dig, din familj, dina saker och ditt hus

Detta ska du tänka på vid jämförelse

Utgå från ditt eget behov när du jämför, oavsett om du bor i villa eller radhus. Fundera på vad som är viktigt för dig och vilket behov du har. Det kan t ex vara bra att fundera på hur omfattande reseskydd du behöver, om du behöver allriskförsäkring (kallas ibland drulleförsäkring) för dina saker eller ditt hus skadas, skydd mot skadedjur eller skydd för livet på nätet.

Är det viktigt för dig att betala så lite som möjligt vid en skada, titta efter ett mer omfattande paket eller tilläggsförsäkringar som sänker förhöjda självrisker och åldersavdrag.

Jämför momenten som ingår i villahem­försäkringen

Börja med att sätta dig in i vad villahemförsäkringen omfattar. I och med att olika försäkringsbolag namnger sina produkter på olika sätt, är det viktigt att veta vad det faktiskt är som du jämför, dvs. enbart skydd för ditt hus och din tomt eller både skydd för ditt, hus, din tomt, dig själv och dina saker.

Dessutom kan de moment, eller delar, som ingår i villahemförsäkringen vara lika mellan olika bolag, men det kan vara olika vad som ingår i dem. Innan du väljer försäkring, se till att läsa igenom förklaringarna av de olika momenten så att du är säker på vad som faktiskt ingår.

Jämför våra villaförsäkringar

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den maxersättning du kan få.

Plus

Lagom

Bas

Fullvärde
Fullvärde
Fullvärde
1 500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
350 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
60 dagar
45 dagar
45 dagar
200 000 kr
150 000 kr
200 000 kr
150 000 kr

Jämför våra villaförsäkringar

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den maxersättning du kan få.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Vanliga funderingar när du jämför villahemförsäkringar

Vad en villaförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på antal personer i hushållet, hur gammalt huset är, boyta, antal badrum och värdet på de saker som du vill försäkra. Det finns också olika nivåer av vår försäkring, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och skiljer sig ofta mellan byggnad och dina saker.

För vissa skadehändelser och saker gäller särskilda självrisker. Några exempel är:

  • Cykel – 25 % skadebeloppet, lägst grundsjälvrisken
  • Frysning - 10 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr eller den grundsjälvrisk som du valt om den är högre.
  • Läckage - vid skada orsakad av läckage genom ytskikt och tätskikt eller vid dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar, samt vid skada orsakad av utströmning från våtutrymme, som badrum, duschrum eller tvättstuga är självrisken 10 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr eller den grundsjälvrisk som du har valt om den är högre.
  • Översvämning – 10 % av skadebeloppet, lägst 4 000 kr eller vald grundsjälvrisk om denna är högre.
  • Hussvamp – 10 000 kr
  • Rättsskydd – 20 % av kostnaderna, lägst grundsjälvrisken

Om du väljer vår villahemförsäkring Plus ingår momentet Självriskreducering Byggnad som i vissa fall reducerar den särskilda självrisken vid skada orsakad av läckage, hussvamp och översvämning.

Om olyckan skulle vara framme är det bra att veta hur vi beräknar ersättningen. Grundregeln är att vi ska försöka sätta dig i samma situation som du var i sekunden innan skadan inträffade, med avdrag för självrisken. Eftersom både byggnadsdelar och saker har en begränsad livslängd gör vi ett så kallat åldersavdrag på kostnaden för att återställa skadan eller återanskaffa egendomen.

Om din byggnad skadas är det högsta sammanlagda åldersavdraget 100 000 kr per skadetillfälle. Självrisken är den del av skadan som du själv får bekosta, i de flesta fall gäller den grundsjälvrisk som du hittar i ditt försäkringsbrev, men för vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk.

Om du har ett uthus, garage eller något annan byggnad som du även vill försäkra, så måste du lägga till den i försäkringen när du tecknar villaförsäkring.

Byggnaderna måste stå med i försäkringsbrevet för att ingå i försäkringen.