Hoppa till innehållet
Man i grön tröja som sitter i en fåtölj

Jämför våra villaförsäkringar

Vilken försäkring passar dig? Bas, Lagom eller Plus? Här kan du enkelt se vad våra villaförsäkringar innehåller och jämföra.

Varför är det viktigt att du jämför villaförsäkring?

Det första som du behöver fundera på är vad som faktiskt ingår i det som kallas villaförsäkring. Olika försäkringsbolag benämner sina försäkringar på lite olika sätt men vanligtvis gör man skillnad på en villaförsäkring, som skyddar din byggnad och din tomt, och en villahemförsäkring, som är en villaförsäkring kombinerad med en hemförsäkring.

Så för att skydda både dig och ditt hem är det ofta det som benämns som en villahemförsäkring som du behöver. Vår villahemförsäkring är en kombinerad försäkring för ditt hus, dig och dina saker. Genom försäkringen får du ett grundläggande försäkringsskydd som gör att du kan få ersättning om dina saker eller ditt hus skadas. Dessutom får du ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd. Om du vill ha ett mer omfattande försäkringsskydd kan du dessutom utöka din försäkring. 

Genom att jämföra det försäkringsskydd som ingår i de olika nivåerna, kan du välja villahemförsäkring utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning.

Skydda dig, din familj, dina saker och ditt hus

Detta ska du tänka på vid jämförelse

Utgå från ditt eget behov när du jämför, oavsett om du bor i villa eller radhus. Fundera på vad som är viktigt för dig och vilket behov du har. Det kan t ex vara bra att fundera på hur omfattande reseskydd du behöver, om du behöver allriskförsäkring (kallas ibland drulleförsäkring) för dina saker eller ditt hus skadas, skydd mot skadedjur eller skydd för livet på nätet.

Är det viktigt för dig att betala så lite som möjligt vid en skada, titta efter ett mer omfattande paket eller tilläggsförsäkringar som sänker förhöjda självrisker och åldersavdrag.

Jämför momenten som ingår i villahem­försäkringen

Börja med att sätta dig in i vad villahemförsäkringen omfattar. I och med att olika försäkringsbolag namnger sina produkter på olika sätt, är det viktigt att veta vad det faktiskt är som du jämför, dvs. enbart skydd för ditt hus och din tomt eller både skydd för ditt, hus, din tomt, dig själv och dina saker.

Dessutom kan de moment, eller delar, som ingår i villahemförsäkringen vara lika mellan olika bolag, men det kan vara olika vad som ingår i dem. Innan du väljer försäkring, se till att läsa igenom förklaringarna av de olika momenten så att du är säker på vad som faktiskt ingår.

Jämför våra villaförsäkringar

Jämför våra villaförsäkringar

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den maxersättning du kan få.

Plus

Lagom

Bas

FullvärdeFullvärdeFullvärde
1 500 000 kr1 000 000 kr500 000 kr
100 000 kr50 000 kr50 000 kr
350 000 kr250 000 kr250 000 kr
60 dagar45 dagar45 dagar
200 000 kr150 000 kr
200 000 kr150 000 kr

Jämför våra villaförsäkringar

Din villahemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den maxersättning du kan få.

Plus

Skydd för din fastighet (Fullvärde)

Du kan få ersättning om ditt hus drabbas av till exempel läckage, brand eller översvämning. Din villa är normalt försäkrad till fullvärde.

Skydd för dina saker (1 500 000 kr)

Försäkringen täcker skador på dina saker, exempelvis möbler, kläder, och sportutrustning. Du kan maximalt få ersättning för 500 000 kr med Bas, 1 000 000 kr med Lagom och 1 500 000 kr med Plus. För Plus ingår dessutom självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1 500 kr.

Saker på annan plats (100 000 kr)

Försäkringen gäller för saker som förvaras på annan plats än i bostaden eller som du har med dig, till exempel när du är ute och reser. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr med Plus och 50 000 kr med Lagom och Bas.

Ansvarsförsäkring

Om du som privatperson blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Rättsskydd (350 000 kr)

Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader vid tvist, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol. Högsta ersättningsbelopp är 350 000 kr med Plus och 250 000 kr med Lagom och Bas.

Reseskydd (60 dagar)

Reseskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall. Vårdkostnader betalas utan beloppsbegränsning. Försäkringen gäller för familjens privatresor i hela världen i upp till 60 dagar för Plus och 45 dagar för Lagom och Bas.

Överfall & Kris

Överfall

Om du blir överfallen kan du få ersättning för dina skador med upp till 1 000 000 kr.

Kris

Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Ersätter behandling av legitimerad psykolog, upp till 10 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Allrisk byggnad (200 000 kr)

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp 200 000 kr med Plus och 150 000 kr med Lagom.

Yt- och tätskikt i våtrum (200 000 kr)

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr med Plus och 150 000 kr med Lagom.

Minskat åldersavdrag

Om en byggnadsdel ska ersättas med en ny, gör vi ett så kallat åldersavdrag. Det görs för att värdet på den gamla delen är lägre än den nya, och en försäkring täcker värdet på en byggnadsdel precis innan skadan inträffade. Normalt är åldersavdraget upp till 100 000 kr, men med detta moment drar vi av maximalt 15 000 kr.

Allrisk för dina saker

Allriskförsäkringen (kallas ibland drulle eller otur) gäller för dina personliga saker som skadats eller förlorats på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kr.

Mobbning & Id-stöld

Mobbning

Försäkringen kan lämna ersättning om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan.

Identitetsstöld

Förebyggande råd och hjälp att upptäcka och begränsa konsekvenserna av en eventuell id-stöld. Du kan också få ersättning för kostnader för juridisk hjälp.

Glöm mig på nätet

Tillgång till våra rådgivare som hjälper dig med att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som lagts ut på internet utan ditt samtycke.

Elektronikskydd

Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Utökat reseskydd

Med utökat reseskydd ingår avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat och ersättningsresa om du måste avbryta din semester.

Självriskreducering byggnad

För vissa skador gäller en särskild självrisk som är högre än grundsjälvrisken. I Plusförsäkringen kan den särskilda självrisken minskas till grundsjälvrisken på byggnad vid läckage, översvämning eller skada orsakad av äkta hussvamp.

Utökat läckageskydd

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Vitvaruskydd

Försäkringen innehåller en självriskreducering samt förmånligare åldersavdrag vid ersättningsbar skada på vitvaror.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Vanliga funderingar när du jämför villahemförsäkringar

Vad kostar en villaförsäkring?

Vad en villaförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på antal personer i hushållet, hur gammalt huset är, boyta, antal badrum och värdet på de saker som du vill försäkra. Det finns också olika nivåer av vår försäkring, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Vad är min självrisk?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och skiljer sig ofta mellan byggnad och dina saker.

För vissa skadehändelser och saker gäller särskilda självrisker. Några exempel är:

  • Cykel – 25 % skadebeloppet, lägst grundsjälvrisken
  • Frysning - 10 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr eller den grundsjälvrisk som du valt om den är högre.
  • Läckage - vid skada orsakad av läckage genom ytskikt och tätskikt eller vid dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar, samt vid skada orsakad av utströmning från våtutrymme, som badrum, duschrum eller tvättstuga är självrisken 10 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr eller den grundsjälvrisk som du har valt om den är högre.
  • Översvämning – 10 % av skadebeloppet, lägst 4 000 kr eller vald grundsjälvrisk om denna är högre.
  • Hussvamp – 10 000 kr
  • Rättsskydd – 20 % av kostnaderna, lägst grundsjälvrisken

Om du väljer vår villahemförsäkring Plus ingår momentet Självriskreducering Byggnad som i vissa fall reducerar den särskilda självrisken vid skada orsakad av läckage, hussvamp och översvämning.

Hur mycket ersättning kan jag få om en skada inträffar?

Om olyckan skulle vara framme är det bra att veta hur vi beräknar ersättningen. Grundregeln är att vi ska försöka sätta dig i samma situation som du var i sekunden innan skadan inträffade, med avdrag för självrisken. Eftersom både byggnadsdelar och saker har en begränsad livslängd gör vi ett så kallat åldersavdrag på kostnaden för att återställa skadan eller återanskaffa egendomen.

Om din byggnad skadas är det högsta sammanlagda åldersavdraget 100 000 kr per skadetillfälle. Självrisken är den del av skadan som du själv får bekosta, i de flesta fall gäller den grundsjälvrisk som du hittar i ditt försäkringsbrev, men för vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk.

Måste garaget, friggeboden eller uthuset ha en tilläggsförsäkring?

Om du har ett uthus, garage eller något annan byggnad som du även vill försäkra, så måste du lägga till den i försäkringen när du tecknar villaförsäkring.

Byggnaderna måste stå med i försäkringsbrevet för att ingå i försäkringen.

Läs mer

Ung tjej på väg in genom dörren hemma

Vad betyder delarna i försäkringen?

Det är inte alltid lätt att förstå vad försäkringsvillkoren innebär. Här går vi igenom de olika delarna.

Man som tittar på sin mobil

Vi förklarar de krångliga orden

Försäkringsvillkor innehåller ofta en del svåra ord. Vi har satt ihop en ordlista som förklarar det krångligaste.

Kvinna med brunt hår

När du ska försäkra hus

Det kan vara mycket att tänka på när du ska försäkra villa, radhus eller fritidshus. Här har vi samlat lite tips och råd.