Tjänstebil

  • Omfattande skydd i halv- och helförsäkring
  • Utöka ditt skydd med våra tilläggsförsäkringar
  • Snabb hjälp vid skada

Brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Det är några delar som ingår i halvförsäkringen för tjänstebil. Självklart ingår också trafik, stöld och skadegörelse. Om du vill ha ett starkare skydd ska du välja helförsäkring. Då ingår även vagnskada. Dessutom kan du komplettera med tilläggsförsäkringar för att få det mest omfattande skyddet.

Relaterat innehåll

Brand, glasruta, maskin, räddning, rättsskydd och kris. Det är några delar som ingår i halvförsäkringen för tjänstebil. Självklart ingår också trafik, stöld och skadegörelse. Om du vill ha ett starkare skydd ska du välja helförsäkring. Då ingår även vagnskada. Dessutom kan du komplettera med tilläggsförsäkringar för att få det mest omfattande skyddet.

Räkna pris och köp din försäkring för tjänstebil

Om du gör en prisberäkning i vår nätbutik kan det hända att vi kontaktar dig med ett erbjudande baserat på den beräkningen.