Olycksfallsförsäkring

  • Försäkrad dygnet runt
  • Välj eget försäkringsbelopp
  • Teckna direkt utan hälsodeklaration

Att råka ut för en olycka som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra ekonomiska förluster. Det behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring. Försäkringen ersätter dig till exempel med:

  • 5000 kr vid sjukskrivning i minst 30 dagar
  • 200 kr per natt vid sjukhusvistelse
  • 1 - 2 miljoner vid ekonomisk invaliditet