Olycksfallsförsäkring

Med vår olycksfallsförsäkring har du och din familj ett skydd mot ekonomiska problem vid både små och stora olyckor. Du får optimal täckning dygnet runt och försäkringen kan tecknas utan att fylla i och skicka in en hälsodeklaration.

Alla riskerar att råka ut för olyckor som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga och som ofta medför stora ekonomiska förluster.

Detta behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring. Här har du har möjlighet att själv välja försäkringsbelopp så att det stämmer överens med din och din familjs ekonomi.

Du behöver ingen hälsodeklaration

Vi är av den åsikten att alla förtjänar en möjlighet att få den bästa olycksfallsförsäkringen utan onödiga besvärligheter.

Därför behöver du inte fylla i en hälsodeklaration när du tecknar vår olycksfallsförsäkring. Vi strävar dessutom alltid efter att se till att våra kunder får en så enkel och okomplicerad tillgång till försäkring som möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta våra experter på området . De kan ge dig råd om bästa möjliga täckning.

Välj själv kompensation

Vår olycksfallsförsäkring ger dig ersättning i samband med både små och stora olyckor, och vi täcker allt från reseutgifter till invaliditetsersättning. Samtidigt väljer du själv det maximala försäkringsbeloppet, som går från 500 000 till 1 500 000 kronor.

Om du, som följd av en olycka, uppnår en invaliditetsgrad på mer än 50 procent utbetalas det dubbla kompensationsbeloppet. Detta betyder att den optimala kompensationen ligger på 3 000 000 kronor.

Vad olycksfallsförsäkringen täcker

Förutom ersättning i samband med invaliditet och liknande täcker vår olycksfallsförsäkring också de kostnader som drabbar dig i samband med själva olyckan, sjukhusvistelsen och behandlingen.

Dessutom omfattar försäkringen bland annat:

  • Krishjälp och psykologisk behandling
  • Täckning av tandskador
  • Rehabilitering och engångsutgifter

Läs mer om möjligheterna för att få bästa möjliga försäkringstäckning för hela familjen .

Relaterat innehåll

Alla riskerar att råka ut för olyckor som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga och som ofta medför stora ekonomiska förluster.

Detta behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring. Här har du har möjlighet att själv välja försäkringsbelopp så att det stämmer överens med din och din familjs ekonomi.

Du behöver ingen hälsodeklaration

Vi är av den åsikten att alla förtjänar en möjlighet att få den bästa olycksfallsförsäkringen utan onödiga besvärligheter.

Därför behöver du inte fylla i en hälsodeklaration när du tecknar vår olycksfallsförsäkring. Vi strävar dessutom alltid efter att se till att våra kunder får en så enkel och okomplicerad tillgång till försäkring som möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta våra experter på området . De kan ge dig råd om bästa möjliga täckning.

Välj själv kompensation

Vår olycksfallsförsäkring ger dig ersättning i samband med både små och stora olyckor, och vi täcker allt från reseutgifter till invaliditetsersättning. Samtidigt väljer du själv det maximala försäkringsbeloppet, som går från 500 000 till 1 500 000 kronor.

Om du, som följd av en olycka, uppnår en invaliditetsgrad på mer än 50 procent utbetalas det dubbla kompensationsbeloppet. Detta betyder att den optimala kompensationen ligger på 3 000 000 kronor.

Vad olycksfallsförsäkringen täcker

Förutom ersättning i samband med invaliditet och liknande täcker vår olycksfallsförsäkring också de kostnader som drabbar dig i samband med själva olyckan, sjukhusvistelsen och behandlingen.

Dessutom omfattar försäkringen bland annat:

  • Krishjälp och psykologisk behandling
  • Täckning av tandskador
  • Rehabilitering och engångsutgifter

Läs mer om möjligheterna för att få bästa möjliga försäkringstäckning för hela familjen .

Beräkna pris på din försäkring

Räkna pris och köp olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medicinsk invaliditet

 

Vanprydande ärr

 

 Krisförsäkring

 

 Ersättning vid sjukhusvistelse

 

 Akutvårdsersättning

 

 Rehabilitering och engångskostnader 

 

 Hjälpmedelskostnader

 

 Dödsfallsersättning

 

  Försäkringen ger ersättning för:

 

 Läkekostnader

 

 Tandskadekostnader

 

 Resekostnader

 

 Merkostnader för personliga tillhörigheter

 

  Försäkringen ger extra trygghet:

 

 Extra ersättning vid svårare invaliditet

 

 Gäller dygnet runt