Olycksfallsförsäkring

  • Försäkrad dygnet runt
  • Välj eget försäkringsbelopp
  • Teckna direkt utan hälsodeklaration

Att råka ut för en olycka som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra ekonomiska förluster. Det behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig till exempel:

  • Ersättning vid ärr
  • Ersättning vid sjukhusvistelse
  • Ersättning vid ekonomisk invaliditet

Beräkna pris på din försäkring

Räkna pris och köp olycksfallsförsäkring