Olycksfallsförsäkring med bra villkor och trygghet när olyckan är framme - Gjensidige

Olycksfallsförsäkring

Att råka ut för en olycka som leder till olika grader av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga kan medföra ekonomiska förluster. Det behöver du inte oroa dig för med vår olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig till exempel ersättning vid ärr, sjukhusvistelse och ekonomisk invaliditet.