Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Tre av fyra svenska hem saknar inbrottslarm

Nästan var tredje timme sker ett bostadsinbrott i Sverige och på bara tio år har antalet bostadsinbrott fördubblats. Samtidigt saknar tre fjärdedelar av hemmen inbrottslarm. Bland hushållen som har inbrottslarm är 29 % utan uppkoppling till larmcentral. Detta visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort för Gjensidige Försäkring.

Tre av fyra svenska hem saknar inbrottslarm

Nästan var tredje timme sker ett bostadsinbrott i Sverige och på bara tio år har antalet bostadsinbrott fördubblats. Samtidigt saknar tre fjärdedelar av hemmen inbrottslarm. Bland hushållen som har inbrottslarm är 29 % utan uppkoppling till larmcentral. Detta visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort för Gjensidige Försäkring.

Novembers mörka kvällar har gjort denna tid på året till inbrottstjuvarnas högsäsong. Enligt Brottsförebyggande rådet råkar 62 familjer ut för bostadsinbrott varje dag och framförallt villainbrotten ökar varje år*. Samtidigt har endast ett av fyra hem i Sverige inbrottslarm, och bland dessa är 29 % av inbrottslarmen utan uppkoppling till larmcentral. Detta visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort för Gjensidige Försäkring.

”Varje dag kommer många familjer hem till en bostad som varit utsatt för inbrott. Därför är det väldigt tråkigt att se att det fortfarande är så många som saknar inbrottslarm. Även om ett inbrottslarm inte är en garanti mot inbrott, så kan det både avskräcka tjuven eller minska inbrottets omfattning, då larmet både stressar tjuven och uppmärksammar grannarna”, säger Kim Rud-Petersen, Koncerndirektör, Nordic i Gjensidige Försäkring. Han belyser även den emotionella aspekten av inbrott:

”Inbrott i hemmet är många gånger mer personligt än andra stöldbrott. En försäkring kan täcka eventuella kostnader och ersätta några saker, men många har föremål i hemmet som har ett högt emotionellt värde som inte kan ersättas, till exempel arvegods eller en hårddisk med fotografier. Dessutom kan det kännas väldigt obehagligt att någon främmande har varit inne i ens hem och rotat bland ens personliga ägodelar. Det kan vara svårt att komma över, men ett inbrottslarm kan ofta hjälpa till att ge trygghetskänslan tillbaka”.

Grannarna är dina allierade i höstmörkret
Under hösten är inbrottstjuvarna som mest aktiva. Enligt Brottsförebyggande rådet är november, tätt följt av oktober och december de månader som flest inbrott begås. De mörka dagarna kan göra många hem till enkla byten, då en bostad utan tända lampor i mörkret kan signalera att tjuven har huset för sig själv.

”Tjuven planerar ofta sina inbrott i förväg, exempelvis genom att titta efter enkla vägar att ta sig in och ut ur bostaden och om det finns värdefulla saker att stjäla. Men tjuven undersöker även familjens vanor för att räkna ut när bostaden står tom”, säger Kim Rud-Petersen.

Grannsamverkan har visat sig ha positiv effekt på antalet bostadsinbrott i Danmark. Ett bebott hus, med sopor i soptunnan, en bil på uppfarten och en tömd brevlåda avskräcker ofta tjuven.

”Vi har goda erfarenheter av grannsamverkan, och det finns tecken på att grannsamverkan faktiskt har medverkat till att minska antalet inbrott i Danmark. I Sverige ser vi tyvärr en ökning av inbrotten varje år, där framförallt villainbrotten ökar markant. Jag tror att en mer aktiv grannsamverkan bland svenskarna kan ge samma goda resultat som för danskarna”, säger Kim Rud-Petersen.

Utöver grannsamverkan kan även följande saker bidra till att avskräcka tjuven:

  • Installera ett inbrottslarm, gärna med uppkoppling till larmcentral, då det förkortar tiden som inbrottstjuven har på sig innan hen blir upptäckt
  • Låt inte värdesaker, eller annat som kan locka tjuven till att bryta sig in, ligga framme
  • Försäkra dig om att alla fönster och dörrar är stängda och låsta, både när du är hemma och ute
  • Se till att ha god utomhusbelysning, gärna styrt av sensorer, för att förhindra att tjuven kan gömma sig i mörkret
  • Lås in verktyg och trädgårdsredskap i förrådet så att tjuven inte kan använda sig av dessa för att bryta sig in

*https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bostadsinbrott.html

Presskontakt

Kontakta Pressjouren

Telefon: (+46) 76 855 24 21
E-post: press@gjensidige.se