Navigation, sök och inloggning

d0debb

Varannan bilist vet inte när man får köra mot gult

Upp emot var tredje bilist erkänner att de kör mot gult, även om de skulle hinna stanna i korsningen.  Dessutom vet endast varannan bilist när det är tillåtet att köra mot gult. Detta visar en undersökning som TSN Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring.

Varannan bilist vet inte när man får köra mot gult

Upp emot var tredje bilist erkänner att de kör mot gult, även om de skulle hinna stanna i korsningen.  Dessutom vet endast varannan bilist när det är tillåtet att köra mot gult. Detta visar en undersökning som TSN Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring.

Nästan en tredjedel av bilisterna kör mot gult även om de skulle hinna bromsa i korsningen. Detta betyder att det dagligen uppstår onödiga och potentiellt farliga situationer i trafiken. Samtidigt vet endast varannan när det, enligt lag, är tillåtet att köra mot gult, vilket är om du inte kan bromsa in utan att det innebär fara. Detta visar en undersökning som TNS Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring.

”Att vi har ett så stort antal bilister som kör mot gult är verkligen oroande. När det slår om till gult ska du stanna, men om inte alla gör detta så uppstår en obalans i det naturliga trafikflödet. När alla inte agerar på samma vis skapas en osäkerhet bland trafikanterna, vilket i sin tur kan leda till farliga situationer i trafiken”, säger Kim Rud-Petersen, Koncerndirektör Nordic i Gjensidige Försäkring.

Brist på kunskap skapar osäkerhet i trafiken

I Vägmärkesförordningen* kap 3, 6 §, står det att gult ljus betyder stanna, med undantaget om du inte kan stanna på grund av fara. Enligt Polisen räknas det som att köra mot rött, och därför har trafikbrottet samma prislapp, nämligen tre tusen kronor.

”Det gula ljuset är till för att säkra att trafikanterna som befinner sig i korsningen hinner köra igenom, innan ljuset slår om till grönt för de andra trafikanterna. Men det blir problematiskt när många inte känner till eller följer reglerna, och därmed inte saktar in vid gult ljus”, säger Kim Rud-Petersen. Han fortsätter:

”Den mjuka inbromsningen förutsätter att du saktar in när du närmar dig trafikljuset. Men istället väljer många att öka hastigheten för att chansa på att de hinner förbi innan ljuset slår om till rött. Den ekonomiska konsekvensen av att köra mot rött är en sak, men du kan också få ditt körkort indraget, och framför allt utsätter du både dig själv och andra trafikanter för fara”.

Många unga kör mot gult ljus trots att de känner till lagen

Kunskapen om trafikreglerna kring gult ljus är störst i åldern 18-29, och 72 % känner till att man endast får köra mot gult om man inte kan bromsa in på ett säkert sätt. I samma åldersgrupp kör 49 % mot gult ljus även fast de skulle hinna bromsa. Motsvarande andel för svenskarna i alla åldrar är 31 %.

”Kunskapen bland de unga finns där, men den ignoreras. Nästan två tredjedelar av de unga känner till innebörden bakom den gula signalväxlingen från 1999, men trots detta så kör ändå nästan hälften mot gult. Det handlar ofta bara om en eller två minuters väntetid, som många trafikanter inte har lust med. Det är ett egoistiskt sätt att köra bil på som inte gynnar någon”, säger Kim Rud-Petersen.

*Vägmärkesförordningen, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90

Presskontakt

Kontakta Pressjouren

Telefon: (+46) 76 855 24 21
E-post: press@gjensidige.se