elskap

45 procent tror de använt mer el hemma under pandemin

Publicerade: 29.1.2021  |  Senast uppdaterad: 18.2.2021

Många arbetar hemifrån i högre grad nu under Coronapandemin. Nästan hälften av svenskarna uppger i en ny undersökning* att de tror att deras elanvändning hemma har ökat under den här perioden. Ökad elförbrukning leder till ökat slitage och i värsta fall kan det leda till ökad brandrisk. Därför är det bra att se över elinstallationerna hemma med jämna mellanrum.

Varje år orsakas hundratals husbränder på grund av elfel. När vi är hemma använder vi el på olika vis i princip hela tiden och när elanvändningen ökar innebär det också ett ökat slitage på elanläggningen, det vill säga de elinstallationer och de elektriska produkterna i bostaden. 

– Ett enkelt sätt att undvika överbelastning i ett specifikt eluttag är att undvika att använda många grenkontakter i följd, men det är också bra att överlag kontrollera elen hemma med jämna mellanrum. Om det är något som behöver repareras eller installeras så är det viktigt att det görs av en behörig elektriker. Gå gärna på Elsäkerhetsverkets webbtjänst Kopplasäkert, för där kan du få reda på vilken typ av eljobb du behöver anlita en fackman för, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Nästan hälften, eller 45 procent, av svenskarna tror att de har använt mer el hemma under Coronapandemin, jämfört med hur elförbrukningen ser ut i normala fall. Det visar en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo. 

De regionala skillnaderna är stora. Totalt tror 57 procent av de som bor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö att deras elförbrukning har ökat, vilket kan jämföras med svarande från övriga delar av landet, där motsvarande siffra är 36 procent.

– Med tanke på den ökade belastningen på elanläggningarna i hemmen som undersökningen indikerar och att vi generellt har fler eldrivna produkter hemma idag, så är det smart att se över elsäkerheten hemma. Mycket går att kontrollera själv, exempelvis att kolla att elapparater, eluttag, strömbrytare och proppskåp fungerar och att vara noga med att hålla rent, eftersom damm försämrar apparaternas ventilation och kan orsaka överhettning. Ytterligare ett tips är att installera en jordfelsbrytare och kontrollera att uttag i våtutrymmen och utomhus är jordade, säger Karolin Bernås.

En äldre och mindre modern elcentral eller proppskåp kan tåla mindre ytterligare belastning än de som är nyare. Majoriteten av svenskarna, 60 procent, svarar i undersökningen att de har koll på hur gammal bostadens elanläggning/elcentral är, 19 procent svarar att de är osäkra och resten att de inte alls vet.

– Man måste kanske inte veta exakt hur gammalt exempelvis proppskåpet är, men åldern kan ju ge en indikation om att det kanske är läge att besikta och kontrollera att allt fungerar som det ska. Skulle det värsta hända att det börjar brinna så är det viktigt att ha fungerande brandvarnare. Ha gärna som rutin att byta batterier varje år, säger Karolin Bernås.

För mer information vänligen kontakta:

Tina Halldén, kommunikatör & pressansvarig, Gjensidige Försäkring Sverige
E-post: tina.hallden@gjensidige.se
Tel: 076 855 24 21

Karolin Bernås, skadechef, Gjensidige Försäkring Sverige
E-post: karolin.bernas@gjensidige.se
Tel: 070 729 05 54

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på www.gjensidige.se