En av tre svenskar har lämnat grillen utan att kontrollera att den är släckt

Publicerade: 19.8.2020  |  Senast uppdaterad: 19.8.2020

Det finns få saker som är så förknippat med sommaren som att grilla. Men många lämnar grillen för snabbt, något som kan vara både förödande och livsfarligt.

 

Grillning är ett trevligt sätt att laga mat, men goda måltiden kan få ett tråkigt slut med allvarliga konsekvenser om man inte är försiktig. Fast det krävs inte så mycket för att undvika olyckor.

För att den härliga grillstunden ska bli en så säker aktivitet som möjligt finns tre enkla tips. Börja med att kontrollera via kommunens hemsida att det inte råder eldningsförbud innan du tänder grillen. Se till att alltid ha tillgång till brandsläckare eller vatten så att du kan släcka om olyckan är framme och lämna aldrig grillen obevakad, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring Sverige.

37 procent av svenskarna uppger i en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring gjort i samarbete med Kantar Sifo, att de har sett någon hantera grillen felaktigt eller brandfarligt genom att exempelvis grilla under en period då man inte bör göra det.
Det gäller att ha respekt för brandfaran och det gäller även när maten är färdig. Glöm inte bort grillen då utan säkerställ att den är helt släckt, annars finns det risk för både personskada, egendomsskada och mark- eller skogsbränder, säger Karolin Bernås.

Trots riskerna uppger totalt 35 procent av svenskarna att det hänt att de själva har struntat i att kontrollera att grillen varit ordentligt släckt innan man lämnat den. Hur aktsam man är skiljer sig åt mellan könen. 22 procent av männen uppger att det hänt att varken de själva eller någon annan i sällskapet har kontrollerat att grillen är helt släckt. Motsvarande siffra för kvinnorna är 10 procent.
Det här är anmärkningsvärt och oroande, särskilt också med tanke på den tid vi lever i med utökad risk för exempelvis skogsbränder som vi ju hade stora konsekvenser av bara för ett par år sedan, säger Karolin Bernås.

Den som grillar har ett stort ansvar och om man på grund av oaktsamhet startar en brand kan man ställas till svars för det.
Om du bedöms ha varit oaktsam så kan det bli rättsliga påföljder förutom den skada som redan skett och du kan dessutom nekas ersättning för eventuell skada från ditt försäkringsbolag. Även om det är bra att tänka på kostnaden så är prioriteten att vara aktsam så att ingen skadar sig under denna aktivitet som ju är väldigt trevlig om man är försiktig, säger Karolin Bernås.

*Om undersökningenGjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande riskundersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

 

Tina Halldén, kommunikatör & pressansvarig, Gjensidige Försäkring Sverige
E-post: tina.hallden@gjensidige.se Tel: 076 855 24 21

Karolin Bernås, skadechef, Gjensidige Försäkring Sverige
E-post: karolin.bernas@gjensidige.se Tel: 070 729 05 54