Hoppa till innehållet
Tre kronors målvakt vaktar målburen

Mer om försäkringen

Här hittar du en översikt av vad som ingår i Licensolycksfallsförsäkringen.

Det här ingår i din försäkring

Aktiv vård – rådgivning och behandling

Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid ishockeyrelaterad skada eller symtom. Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Självrisk 200 kr/bokat besök (max 3 behandlingstillfällen per skada).

Akutvårdsersättning

Akutvårdsersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en skada besöker läkare akut. Den högsta ersättningen är 5 000 kr och självrisken är 500 kr per skada.

Tandskadekostnader

Vid olycksfall som kräver omgående tandvårdsbehandling kan försäkringen lämna ersättning för nödvändiga kostnader för behandling av skadad tand eller tandprotes. Ersättning kan lämnas med upp till ett prisbasbelopp per skada.

För dig som enligt reglerna är skyldig att bära godkänt tandskydd och som, vid tandskada ej använt tandskydd, belastas du med en självrisk på 10 % av basbeloppet vid skadeutbetalning. I övrigt ingen självrisk.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Vid olycksfallsskada som medfört att sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård kan försäkringen lämna ersättning med högst 15 % av ett prisbasbelopp. Självrisk 2 200 kr/per skada.

Kristerapi

Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, är du berättigad till kristerapi i form av högst 15 behandlingar. Du behöver inte betala någon självrisk.

Medicinsk invaliditet

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Till medicinsk invaliditet räknas bl a bestående värk och förlust av inre organ. Vi fastställer funktionsnedsättningen oavsett dina fritidsintressen eller arbetsförhållanden.

Vid invaliditetsgrad om 1‑5 % lämnas ersättning 3 500 kr. Vid invaliditetsgrad 6‑74 % lämnas ersättning med den del av försäkringsbeloppet 350 000 kr som motsvarar invaliditetsgraden i procent. Vid invaliditetsgrad om 75 % eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp, d v s 700 000 kr. Du betalar ingen självrisk.

Dödsfall

Vid dödsfall på grund av en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 1 prisbasbelopp, som utbetalas till dödsboet.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp (Pbb) är fastställda belopp som används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten är att de ska spegla inflationen. Läs mer här