Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Mer om olycksfalls­försäkring

Här kan du läsa mer om vad din olycksfallsförsäkring innehåller och vad du kan få ersättning för. 

Ekonomisk invaliditet

Om olycksfallsskada medför att du skadar dig så illa att du i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 % kan du med hjälp av en olycksfallsförsäkring få ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet. En förutsättning är att olycksfallet har medfört medicinsk invaliditet på minst 5 %.

Flera fördelar med olycksfallsförsäkringen

  • Försäkrad dygnet runt
  • Välj eget försäkringsbelopp
  • Teckna direkt utan hälsodeklaration

Medicinsk invaliditet

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Från 20 % invaliditet lämnas en tilläggsersättning. Ersättning lämnas med lika stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den bedömda invaliditetsgraden.

Missprydande ärr

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarbehandling kan ersättning lämnas för missprydande ärr eller annan utseendemässig förändring. Läs mer om ersättning vid ärr.

Krisförsäkring

Om du utsätts för psykisk ohälsa efter till exempel överfall eller misshandel bekostar försäkringen femton behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inklusive resor. Försäkringen gäller inte vid skador som inträffat under ditt arbete.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Om du blir inskriven på sjukhus över natten lämnar försäkringen ersättning med 200 kr per dag från dag 1 upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akut behov av sjukhusvård med inskrivning över natten lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kr.

Rehabilitering och engångskostnader

Ersättning lämnas för kostnader för rehabilitering som bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Ersättning kan till exempel lämnas för handikappanpassning av bostaden. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Gjensidige och åtgärderna ska styrkas av läkarintyg.

Hjälpmedelskostnader

Ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Ersättning kan till exempel lämnas för tekniska hjälpmedel. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Gjensidige och åtgärderna ska styrkas av läkarintyg.

Dödsfallsersättning

Vid dödsfall efter en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr som utbetalas till dödsboet.

Läkekostnader

Vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för vård på sjukhus och behandling som föreskrivits av läkare.

Tandskadekostnader

Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförs av behörig tandläkare. Gjensidige ska på förhand godkänna behandlingen. Läs mer om ersättning vid tandskada här.

Resekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling. Resor ska styrkas av behörig läkare.

 

Kostnad för skadade kläder, glasögon mm

Ersättning upp till 10 000 kr lämnas för personliga kläder, hjälm, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadas vid ett olycksfall där skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.

Ersättning vid vissa händelser

Om du drabbas av någon av nedanstående tillstånd på grund av ett olycksfall lämnas ersättning med ett engångsbelopp om 50 000 kr, vilket också framgår av gällande försäkringsbrev. Gäller allvarlig brännskada, blindhet på båda ögonen, förlust av hand vid handled eller fot vid ankel.

Sjukskrivning

Om du på grund av olycksfallsskada blir sjukskriven under minst 30 sammanhängande dagar lämnas ersättning med ett engångsbelopp om 5 000 kr, vilket också framgår av gällande försäkringsbrev. Ersättning lämnas högst en gång för en och samma olycksfallsskada samt följder därav.