Regressarbetet på Gjensidige

regresser
En vattenläcka som drabbat kunder hos Gjensidige, där regressmöjlighet utreds.

I Gjensidige arbetar vi aktivt med regresser, och det finns idag två regressjurister inom vår skadeorganisation med uppgift att driva ärenden för vår räkning.

Peter Öjemar och Emma Grydal arbetar med att handlägga regressärenden, och det är ett spännande och varierande arbete där det ena ärendet sällan är det andra likt. En regress framställs i reglerade skadeärenden där någon annan än försäkringstagaren kan anses ansvarig för att en skada inträffat. Det kan handla om allt från krav mot hantverkare, kommuner, gärningsmän och så vidare. Rätten till regress uppstår i samband med att försäkringsersättning betalas ut i ett skadeärende och innebär rent konkret att försäkringsbolaget kliver in i kundens rätt till skadestånd.  

Ofta är utgången i en regress oviss när ett ärende sätts igång. Mycket beror på den information och bevisning som kommer fram i ett ärende, och även de lagregler som gäller i det specifika fallet spelar stor roll. För att få fram ett bra underlag för en regress krävs ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna inom Gjensidiges skadeorganisation, och det är ett arbete som ständigt pågår. Eftersom det är skadereglerarna som hanterar skadorna och identifierar regresserna är Emma och Peter kontinuerligt ute och träffar skadegrupperna för att diskutera regresser och typiska ärenden att hålla utkik efter. I själva utredningen involveras inte sällan vår utredningsavdelning när det gäller att fastställa en skadeorsak, och hitta bevis som kan användas för att driva regressen framgångsrikt. Regressarbetet innebär ibland även kontakter med försäkringstagares mäklare för att få fram just den specifika informationen som kan vara avgörande för utgången i ett regressärende.

Regressarbetet och de pengar som arbetet genererar bidrar till att sänka bolagets skadekostnader, vilket är till glädje både för kunderna och försäkringsbolaget. I vissa försäkringsavtal är regressfrågan en viktig del redan vid upphandling, eftersom ett framgångsrikt regressarbete kan vara avgörande för om en affär är lönsam eller inte. Föregående år fullföljde regressavdelningen 110 ärenden.

 

Till www.gjensidige.se/maklare