Navigation, sök och inloggning

d0debb

Skadeblanketter Företag

Här finns samtliga skadeblanketter till våra företagsförsäkringar. Har du några frågor?
Välkommen att kontakta företagsservice

 

Ansvar

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan  Ansvar (PDF) till oss
 2. Kontakta vår skadeavdelning om du har några frågor

Brandskada

Vid brandskador ska du först kontakta Räddningstjänsten. Räddningstjänsten kan hjälpa dig att få kontakt med en restvärdeledare (RVR-ledare) som kan hjälpa dig att rädda så mycket som möjligt av företagets egendom och att förmedla kontakt med oss.

Anmäl brandskada

 1. Kontakta Räddningstjänsten på telefon 112
 2. Fyll i och skicka in skadeanmälan  Egendom (PDF) till oss 
 3. Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta vår skadejour telefon : 0771-614 614

Glasskada

Om du råkar ut för en glasskada ska du först göra det du kan för att skadan inte ska förvärras eller att någon skadar sig, därefter anmäler du skadan till oss.

Viktigt att täcka över skadan

Så snabbt som möjligt bör du täcka över det skadade området, så att det inte uppstår vattenskador. Du kan täcka över skadan med vanlig tejp men bör så snart som möjligt kontakta en glasmästare.

Anmäl glasskada

Egendom

 1. Begränsa skadan
 2. Kontakta en glasmästare för åtgärd. Fyll i och skicka in skadeanmälan  Egendom (PDF)för företag till oss tillsammans med faktura från glasmästaren
 3. Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta vår skadejour telefon: 0771-614 614

Inbrott/Stöld

Om du drabbas av inbrott/stöld ska du först anmäla händelsen till Polisen och därefter anmäla skadan till oss.

Anmäl inbrott/stöld

 1. Gör en polisanmälan
 2. Fyll i och skicka in skadeanmälan Inbrott/stöld (PDF) till oss. Kom ihåg att bifoga polisanmälan samt eventuella kvitton samt uppgifter om ålder och inköpspris för likvärdig egendom tillsammans med skadeanmälan.
 3. Är det enstaka föremål som stulits kan det ibland räcka med ett telefonsamtal till en skadereglerare hos oss. Ring 0771-326 327 och ha försäkringsbrev, polisanmälan och kvitto framför dig.

Läckage/Vattenskada

Om du drabbas av ett akut läckage/vattenskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter snarast anmäler skadan till oss.  

Anmäl läckage/vattenskada

 1. Fyll i och skicka in din skadeanmälan  Läckage/vattenskada (PDF)
 2. Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta vår skadejour telefon: 0771-614 614

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvis avvisats.

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Av försäkringsvillkoren för din försäkring framgår också närmare hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Om du har frågor är du välkomna att kontakta vår skadeavdelning på telefon.

Skadedjur

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex.Anticimex hjälper till med sanering.

Anmäl skada

 1. Anmäl skadan till Anticimex . Ha ditt försäkringsbrev framför dig när du ringer.

Tjänsteresa

Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en skada under tjänsteresa, anmäl detta omgående till oss på telefon.

Anmäl skada under tjänsteresa

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan  Tjänsteresa (PDF) till oss

Vid skada under utlandsresa, kontakta vår larmcentral på +45 88 24 73 20. Öppen dygnet runt.

Övriga skadehändelser

Om du drabbas av en skadehändelse som inte finns beskriven anmäler du skadan till oss. Kom ihåg att stöld, inbrott, förlust och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

Anmäl övriga skadehändelser

 1. Oftast kan vi hjälpa dig per telefon. Ring 0771-326 327 och ha handlingar som kan behövas framför dig, till exempel försäkringsbrev, polisanmälan och kvitton.
 2. I vissa fall kan vi be dig komplettera med en skriftlig anmälan och övriga handlingar.
 3. Fyll i skadeanmälan Övriga händelser (PDF) och beskriv händelseförloppet så detaljerat som möjligt
 4. Skicka skadeanmälan tillsammans med polisanmälan samt kvitto eller uppgift om ålder och inköpspris för likvärdig egendom om det gäller skadad, förlorad eller stulen egendom till oss